Esben Esther Pirelli Benestad

 
 
Post cover
Image courtesy of "BLIKK AS"
Esben Esther Pirelli Benestad fratatt autorisasjonen som lege

Nyheten om at landets fremste behandler på feltet mister autorisasjonen traff oss med sjokk og vantro, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI.


Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Esben Esther Pirelli Benestad fratatt legelisensen

Helsetilsynet har konkludert med at Esben Esther Pirelli Benestad ikke får være lege. Benestad vil klage på avgjørelsen.


Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen](https://www.dagsavisen.no/nyheter/2020/04/16/fa-daglig-nyhetsbrev-fra-dagsavisen/) Han forsto at ordet beskrev følelsene han selv bar på (+)](https://www.dagsavisen.no/helg/portrett/2022/08/06/ja-takk-begge-deler/) [Hold deg oppdatert. Det koker i hodet mitt nå, sier Benestad til avisen.
show more
Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"
Esben Esther Pirelli Benestad mister legelisensen

Sjefredaktør Trine Eilertsen skriver om saker hun har festet seg ved uken som gikk. Logg inn. FÆDRELANDSVENNEN, GRIMSTAD: Det bekrefter lege Esben Esther ...


Post cover
Image courtesy of "Bergens Tidende"
Fædrelandsvennen: Esben Esther Pirelli Benestad mister legelisensen

Benestad bekrefter Helsetilsynets konklusjon overfor Fædrelandsvennen. – Jeg har fått tre ukers klagefrist som jeg kommer til å benytte meg av.


Det koker i hodet mitt nå, sier Benestad til avisen. Helsetilsynet har konkludert med at Esben Esther Pirelli Benestad ikke får være lege. Fædrelandsvennen: Esben Esther Pirelli Benestad mister legelisensen


Post cover
Image courtesy of "TV 2"
Esben Esther mister legeautorisasjonen: - Helt utslitt

Bakgrunnen var blant annet bekymringsmeldinger sendt fra fastleger til Statsforvalteren i Agder. Et av kjernepunktene var at Benestad har unnlatt å henvise ...


Det koker i hodet mitt nå, sier Benestad til Fædrelandsvennen. Hen var den som sa “Vi skal skynde oss langsomt” når vi hadde dårlig tid, men som gav god og tett oppfølgning, samt utstrålte en trygghet ingen andre på feltet kan oppnå», skrev de på sin – Hvis jeg slutter å jobbe, vil noen ta livet sitt. – Er helt utslitt nå. [Fædrelandsvennen](https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/JQrpRb/esben-esther-pirelli-benestad-mister-legelisensen) at hen har mistet autorisasjonen. Til God kveld Norge forteller Benestad at hen har jobbet intenst i hele dag.
show more
Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
Esben Esther Pirelli Benestad er fratatt legeautorisasjonen

Helsetilsynet har konkludert at kjendislege og professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad (73) ikke får praktisere som lege. Beslutningen skjer på bakgrunn ...


Det er en liten gruppe som ønsker at jeg ikke skal være i virke, og denne gruppen har stor makt, sa hen den gang. I saken skriver også TV 2 at det er sendt flere bekymringsmeldinger fra fastleger til Statsforvalteren i Agder. – De opplever kjønnsinkongruens og opplever at de ikke har noe sted å gå. I stedet for å bli fortvilte innover i seg selv, håper jeg de vil la sinnet gå utover. – Helsetilsynet forstår ikke at man kan være forkjemper og fagperson på samme tid. Det er dem dette dreier seg om, sier hen til VG.
show more
Post cover
Image courtesy of "Møre"
Esben Esther Pirelli Benestad mistar legelisensen

Benestad stadfestar Helsetilsynets konklusjon overfor Fædrelandsvennen. – Eg har fått tre vekers klagefrist som eg kjem til å nytte meg av.


Forseinkingar eller nedetid på digitale utgåver og tenester vert ikkje godskrive. For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Dette inneber at det ikkje vert gjeve refusjon for betalt inn beløp. Priser for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Abonnementet går ut perioden du har betalt for. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. For å kunne behalde eit studentabonnement må det innan 1. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. I tillegg vert papiravisa levert til registrert adresse. Det henvises til opphavsrettsloven.
show more