Kjønnsinkongruens

 
 
Post cover
Image courtesy of "BLIKK AS"
– En skinnprosess uten faglig forankring

FRI og PKI krever at prosessen i regi av Helse Vest og Helse Nord med å etablere et helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens avbrytes, ...


Det er derfor ingen grunn til at man i denne prosessen gir rom til alle som mener noe om kjønnsinkongruens, påpeker Gjestvang. Nå ender de opp med å være oppfølgingstjeneste til nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens på Rikshospitalet, sier Jentoft. – Helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens har i lang tid vært mangelfullt, innrømmer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Blikk. Allerede i 2020 fikk alle regionale helseforetak i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere et helhetlig behandlingstilbud og regionale sentre for personer med kjønnsinkongruens. Det var berammet tre workshops i løpet av høsten hvorav et skulle være fysisk og to digitale. – Vi ble først invitert til å delta i en prosess som skulle gjelde helse pasientgruppa.
show more