Kim Wigaard

 
 
Post cover
Image courtesy of "adressa.no"
Elden får irettesettelse i disiplinærnemnda etter kjendismanager-sak

Advokatforeningens disiplinærnemnd gir artist Kim Wigaard rett i at advokat John Christian Elden har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk.


I november i fjor fikk Wigaard vite at Elden Advokatfirma, ved John Christian Elden, hadde blitt leid inn av Bakke for å forhindre VG i å omtale voldtektsanmeldelsen. Anmeldelsen ble senere henlagt. Nemnda har nå konkludert.


Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
John Christian Elden får irettesettelse i disiplinærnemnden etter kjendismanager-sak

Advokatforeningens disiplinærnemnd gir artist Kim Wigaard (34) rett i at advokat John Christian Elden (55) har opptrådt i strid med regler for god ...


Elden Advokatfirma, ved partner John Christian Elden, hadde i minst fire uker representert Erland Bakke, den tidligere kjendismanageren som hadde anklaget Wigaard for voldtekt. Det er en grundig beslutning som gir Kim fullt medhold i saken. «Disiplinærnemnden har, i motsetning til disiplinærutvalget ikke funnet løsningen tvilsom. Jeg synes det er riktig at han må ta denne irettesettelsen, sier Wigaard til VG. [Elden ble meddelt kritikk](https://www.vg.no/rampelys/i/mr4WPl/john-christian-elden-faar-kritikk-i-disiplinaerutvalget-etter-kjendismanager-sak) i disiplinærutvalget, men valgte i mai 2022 [å klage på avgjørelsen](https://www.vg.no/rampelys/i/jae9qA/john-christian-elden-anker-disiplinaerutvalgets-beslutning-i-kjendismanager-sak). – Jeg synes jo dette er litt flaut. Så representerte advokatkontoret Bakke da han forsøkte å forhindre omtale av saken i VG. – Jeg synes jo at dette er på sin plass. [klaget i desember 2021](https://www.vg.no/rampelys/i/8Q7BGA/john-christian-elden-klaget-inn-til-disiplinaerutvalget-i-kjendismanager-sak) inn advokat John Christian Elden til disiplinærutvalget for brudd på reglene om interessekonflikt. Nå har disiplinærnemnden kommet med sin konklusjon. Først representerte advokatkontoret Wigaard da Bakke rettet flere anklager mot artisten. Advokatforeningens disiplinærnemnd gir artist Kim Wigaard (34) rett i at advokat John Christian Elden (55) har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk.
show more