Frifagbevegelse.no

2023 - 2 - 5

Post cover
Image courtesy of "Frifagbevegelse.no"

Forbrukerrådet er lei av strømselskaper som bryter reglene (Frifagbevegelse.no)

Vi har å gjøre med en bransje som er tuftet på å dytte og lure forbrukerne inn i dårlige avtaler, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. De er synlige på bildet i bakgrunnen. Det er ganske demotiverende, sier Silje. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør. Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig – Vi har også tatt til orde for at det bør stilles strengere krav til selskaper for å få konsesjon, og at det bør bli lettere å miste den. – Vi har å gjøre med en bransje som er tuftet på å dytte og lure forbrukerne inn i dårlige avtaler, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. – Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. – Store som små aktører lurer kundene til å betale dyrt for strømmen og gjør seg skyldig i en rekke brudd på eksisterende regelverk.

Post cover
Image courtesy of "Frifagbevegelse.no"

50.000 dansker demonstrerte søndag for å beholde en fridag (Frifagbevegelse.no)

I går var nesten 50 000 mennesker samlet til demonstrasjon for å beholde den såkalte «Store bededag» som helligdag i Danmark.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er ganske demotiverende, sier Silje. Det er først og fremst fridagen og lønns- og arbeidsvilkår for landets lønnsmottakere som står på spill. De er synlige på bildet i bakgrunnen. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør. Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Det er ikke gjort her. Overfor det danske folk, sa hun fra talerstolen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen. Og måten det skjer på; uten noen forhandlinger med arbeidstakerne. Som med den norske modellen, forhandles lønn- og arbeidsvilkår mellom lønnsmottakere og arbeidsgiverne. Det er ikke selve «bededagen» som er det stridstemaet.

Explore the last week