Sametinget

2023 - 2 - 6

Post cover
Image courtesy of "Nordlys"

Uvanlig økning i manntallet (Nordlys)

Vi kommer til å få et kraftig oppsving i manntallet. Hvor stort det blir vil vi ikke vite før til sommeren, sier Rávdná Buljo Gaup, avdelingsdirektør i ...

Nordlys er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Sametingets valgmanntall har økt kraftig siste halvår.

Post cover
Image courtesy of "iFinnmark"

Fra og med Samefolkets dag 6. februar 2023 starter ... (iFinnmark)

Jeg finner det ikke rettferdig at jeg skal kunne stemme både på sammensettingen av et Sameting og et fylkesting, mens en rekke folk her nord ikke har to ...

I dag er det knappe 73 000. Jeg føler meg ikke som kun én av disse folkegruppene, men som et genetisk sterkt kompromiss av alle. Mitt blod er en miks av fattigfolks svette, mindreverd og underdanighet. Velkommen til et Sameting med økt politisk legitimitet og styrke fra 2025! Det lille overskuddet de klarte å tjene, skulle i for stort monn tas inn som skatt til fordel for Kongene og deres tjenere – i sør. Min far er av danske, svenske og norske slekter. Jeg er stolt av mine forfedre og formødre i nord. Ja visst er samer blitt dårlig behandlet og sett ned på. Min mor er av samiske, kvenske, finske og russiske slekter. Det ble vedtatt kriterier for hvem som kunne stå i manntallet. Dersom en kommune ønsker å legge ut arealer til næringsformål, offentlig virksomhet eller annet som gir arbeidsplasser og bolyst, kan Sametinget fremme innsigelser. Nei, Sametinget kan ikke gjøre politiske vedtak som setter til side vedtak i storting, fylkesting eller kommunestyrer.

Post cover
Image courtesy of "Ságat"

Debatt: Fra og med Samefolkets dag 6. februar -23 starter ... (Ságat)

Sametinget ble valgt for første gang i 1989. Før den tid kunne alle som mente de var meningsberettiget i spørsmål om samisk språk, kultur og reindrift hevde ...

I dag er det knappe 73.000. Velkommen til et Sameting med økt politisk legitimitet og styrke fra 2025! Jeg føler meg ikke som kun én av disse folkegruppene, men som et genetisk sterkt kompromiss av alle. Mitt blod er en miks av fattigfolks svette, mindreverd og underdanighet. Det lille overskuddet de klarte å tjene, skulle i for stort monn tas inn som skatt til fordel for Kongene og deres tjenere – i sør. Min far er av danske, svenske og norske slekter. Ja visst er samer blitt dårlig behandlet og sett ned på. Jeg er stolt av mine forfedre og formødre i nord. Min mor er av samiske, kvænske, finske og russiske slekter. Dersom en kommune ønsker å legge ut arealer til næringsformål, offentlig virksomhet eller annet som gir arbeidsplasser og bolyst, kan Sametinget fremme innsigelser. Det ble vedtatt kriterier for hvem som kunne stå i manntallet. Nei, Sametinget kan ikke gjøre politiske vedtak som setter til side vedtak i storting, fylkesting eller kommunestyrer.

Explore the last week