PFAS

 
 
Post cover
Image courtesy of "dinside.no"
Vil forby dette

Nå vil Norge og flere andre land forby alle perfluorerte stoffer.


Ifølge direktoratet er PFAS blir brukt så mye fordi de har unike tekniske egenskaper. Et forbud i EU og EØS mot hele gruppen av PFAS vil være svært positivt for både mennesker og miljø. Så hvis de først har havnet i miljøet, blir de ikke borte. - Det er helt nødvendig å minimere utslippene av PFAS. - Vi klarer oss fint uten stekepanner og allværsjakker overflatebehandlet med PFAS. - PFAS er blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagens Medisin"
«Evighetskjemikalier» kan bli forbudt i Europa

Det er helt nødvendig å minimere utslippene av PFAS. Hvis ikke akkumuleres PFAS-ene i miljøet i takt med fortsatt bruk, og på sikt er det sannsynlig at det ...


– Det er helt nødvendig å minimere utslippene av PFAS. De spres med hav- og luftstrømmer og kalles «evighetskjemikalier» siden de i liten grad brytes ned. Et av disse selskapene, industrigiganten 3M, har lovet å stanse produksjon av PFAS-stoffer innen 2025. Hvis ikke akkumuleres PFAS-ene i miljøet i takt med fortsatt bruk, og på sikt er det sannsynlig at det får betydelige effekter for helse og miljø, sier direktoratets direktør Ellen Hambro i en uttalelse. Hvis ikke akkumuleres PFAS-ene i miljøet i takt med fortsatt bruk, og på sikt er det sannsynlig at det får betydelige effekter for helse og miljø, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. I USA er flere industriselskaper saksøkt av myndighetene i California, som krever at de betaler for fjerning av PFAS i miljøet.
show more
Post cover
Image courtesy of "Klar Tale"
Flere typer kjemikalier kan bli forbudt i Europa

Europa — Forslaget gjelder type stoffer som blir kalt PFAS. Forskere jobber med å få full oversikt over hva stoffet gjør med helse og miljø.


Årsaken er at produkter med PFAS fortsatt vil være i bruk. De blir strengere i andre deler av verden også. De blir brukt i blant annet klær, som belegg i stekepanner, i sminke, medisin og emballasje. Eide mener det er viktig at Norge og flere land nå vil forby alle PFAS-stoffer. Da håper vi at de også vil velge samme standard i eget land, sier han. De blir også kalt «evighets-kjemikalier» fordi det er stoffer som er vanskelig for naturen å bryte ned.
show more
Post cover
Image courtesy of "Tu.no"
Norge ønsker EU-forbud mot miljøgifter

I tillegg skal det presenteres på en pressekonferanse i Oslo. Evighetskjemikalier. PFAS-stoffene kan blant annet forstyrre fosterutvikling og forplantningsevne ...


De spres med hav- og luftstrømmer og kalles «evighetskjemikalier» siden de i liten grad brytes ned. [studie](https://www.nrk.no/trondelag/evighetskjemikalier-_pfas_-regner-ned-over-hele-kloden-1.16058796) i fjor tydet på at stoffene allerede finnes i regnvann over hele kloden. – PFAS er blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en
show more
Post cover
Image courtesy of "Radio Haugaland"
«Evighetskjemikalier» kan bli forbudt i Europa

De fluorholdige PFAS-stoffene brukes blant annet i tekstiler, i belegg på stekepanner, i kosmetikk, emballasje, brannskum, kjøleanlegg og medisiner. I tillegg ...


– Det er helt nødvendig å minimere utslippene av PFAS. De spres med hav- og luftstrømmer og kalles «evighetskjemikalier» siden de i liten grad brytes ned. Et av disse selskapene, industrigiganten 3M, har lovet å stanse produksjon av PFAS-stoffer innen 2025. Flere av de aktuelle stoffene er allerede strengt regulert i EU og EØS. I USA er flere industriselskaper saksøkt av myndighetene i California, som krever at de betaler for fjerning av PFAS i miljøet. Et omfattende forslag om forbud mot helseskadelige miljøgifter av typen PFAS i EU og EØS er lagt fram av Norge og flere andre land.
show more
Post cover
Image courtesy of "NILU"
På vei mot PFAS-forbud i Europa - NILU

Tirsdag 7. februar la Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland fram et omfattende forslag om å forby alle typer PFAS-stoffer i EU og EØS.


Vi får det i oss gjennom maten vi spiser, vannet vi drikker og klærne og sminken vi tar på oss. Når de først har havnet ute i naturen blir de der. PFAS-er er en gruppe perfluorerte organiske kjemikalier som brukes globalt i både industri- og forbrukervirksomhet. [Forslaget som ble offentliggjort i dag](https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-foreslar-forbud-av-miljogiften-pfas/id2962234/) er et av de mest omfattende restriksjonsforslagene av helse- og miljøfarlige stoffer i EUs historie. – PFAS-stoffer kalles ofte «evighetskjemikalier», forteller Herzke. Det vil imidlertid gjelde unntak for visse bruksområder hvor det ikke per i dag finnes alternative løsninger.
show more
Post cover
Image courtesy of "Extraavisen"
Foreslår å forby alle perfluorerte stoffer - Extraavisen

PFASer er noen av de mest helse- og miljøskadelige stoffene som finnes. Norge og fire andre land lanserte i dag et forbud mot alle.


Dersom enkelte anvendelser ikke har blitt vurdert i forslagsdokumentet, er det særlig viktig at virksomhetene sender inn relevant informasjon i den høringen. De er for eksempel vann- og oljeavstøtende, tåler høy varme og sterke kjemikalier, har gode elektriske og varmeisolerende egenskaper. – Vi ønsker å styre valg av kjølemidler over mot alternativene der hvor slike er tilgjengelige og like effektive. Vi får dem inn i kroppen gjennom vannet vi drikker, og maten vi spiser. Men det vil være noen spesifikke unntak for enkelte bruksområder der det ikke er fluorfrie alternativer tilgjengelige i dag. Hvis de først har havnet i miljøet, blir de ikke borte.
show more
Post cover
Image courtesy of "Bondebladet"
Norge foreslår forbud av miljøgiften PFAS

Stoffene brukes i dag i en rekke forbrukerartikler. For eksempel brukes de for å gjøre tekstiler smuss- og vannavstøtende, i stekepanner for å hindre at maten ...


Norge vil følge den videre prosessen i EU tett. Det vil nå bli en videre prosess i EU, og endelig vedtak kan trolig ventes i 2025 eller 2026. Et forbud i EU og EØS mot hele gruppen av PFAS vil være svært positivt for både mennesker og miljø.


Post cover
Image courtesy of "Miljødirektoratet/Norwegian Environment Agency"
Foreslår å forby alle perfluorerte stoffer - Miljødirektoratet

PFASer er noen av de mest helse- og miljøskadelige stoffene som finnes. Norge og fire andre land lanserer i dag et forbud mot alle disse stoffene.


- Vi ønsker å styre valg av kjølemidler over mot alternativene der hvor slike er tilgjengelige og like effektive. De er for eksempel vann- og oljeavstøtende, tåler høy varme og sterke kjemikalier, har gode elektriske og varmeisolerende egenskaper. - Det er helt nødvendig å minimere utslippene av PFAS. Vi får dem inn i kroppen gjennom vannet vi drikker, og maten vi spiser. Men det vil være noen spesifikke unntak for enkelte bruksområder der det ikke er fluorfrie alternativer tilgjengelige i dag. Og de hoper seg opp i næringskjeden.
show more
Post cover
Image courtesy of "Møre"
Noreg ønskjer EU-forbod mot miljøgifter

– PFAS er blant dei mest urovekkjande stoffa vi omgir oss med, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i ei fråsegn. Også Sverige, Danmark, ...


Forseinkingar eller nedetid på digitale utgåver og tenester vert ikkje godskrive. For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Dette inneber at det ikkje vert gjeve refusjon for betalt inn beløp. Priser for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Abonnementet går ut perioden du har betalt for. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. For å kunne behalde eit studentabonnement må det innan 1. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. I tillegg vert papiravisa levert til registrert adresse. Det henvises til opphavsrettsloven.
show more