Avinor Tromsø

2023 - 2 - 8

Post cover
Image courtesy of "Nordnorsk debatt"

Avinor må levere (Nordnorsk debatt)

Turismen i Tromsø blomstrer, men også i regionen rundt byen er det full fart. Det er stor aktivitet i reiselivet også i kommuner som Balsfjord, Senja, ...

Planen er å ta i bruk det som i dag er parkeringsplasser nord for terminalbygningen. I 2019 reiste det 2,3 millioner flypassasjerer til og fra Tromsø som er det store navet i nordnorsk luftfart. Per i dag har Tromsø lufthavn ti oppstillingsplasser til fly.

Explore the last week