Havila

 
 
Post cover
Image courtesy of "E24"
Havila Kystruten bøtelegges for manglende skip

Havila Kystruten må betale bøter for manglende skip, varsler Samferdselsdepartementet. Skipet Havila Polaris kan tidligst gå inn i ordinær rute i mars.


Årsaken er utfordringene som følge av sanksjonene mot det russiske leasingselskapet GTLK, som opprinnelig sto for finansieringen av både Havila Polaris og de tre søsterskipene. Havila har bare to av fire fartøyer i drift. Havila Kystruten må betale bøter for manglende skip, varsler Samferdselsdepartementet.
show more
Post cover
Image courtesy of "Møre"
Havila Kystruten blir bøtelagt for manglande skip

Samferdselsdepartementet har vedteke å ikkje utbetale vederlag for Havila Polaris for forseinkingane til og med januar, opplyser statssekretær Bent-Joacim ...


Forseinkingar eller nedetid på digitale utgåver og tenester vert ikkje godskrive. For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Dette inneber at det ikkje vert gjeve refusjon for betalt inn beløp. Priser for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Abonnementet går ut perioden du har betalt for. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. For å kunne behalde eit studentabonnement må det innan 1. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. I tillegg vert papiravisa levert til registrert adresse. Det henvises til opphavsrettsloven.
show more
Post cover
Image courtesy of "vestlandsnytt.no"
(+) Havila Kystruten får millionbot

Havila Kystruten må betale 7,75 millionar kroner i bot for forseinkinga av Havila Polaris ut januar. Skipet kan tidlegast kome i rute frå 5. mars. Jann ...