Tuberkulose

 
 
Image courtesy of "Folkehelseinstituttet"
Flere påviste tilfeller av tuberkulosesmitte

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommuneoverlegen i aktuell kommune for å undersøke funn av tuberkulosesmitte hos 6 personer i Rogaland fylke.


Folkehelseinstituttet samarbeider med kommuneoverlegen i aktuell kommune for å undersøke funn av tuberkulosesmitte hos 6 personer i Rogaland fylke. Nærkontakter, og særlig personer i samme husstand, er mest utsatt for smitte. tuberculosis som er vanligst ved tuberkulose hos mennesker og M. Tuberkulose forårsakes av mykobakteriearter som tilhører Mycobacterium tuberculosis-komplekset, og inkluderer M. I forbindelse med smittesporingen følges derfor personer som har hatt kontakt hos kua nøye opp. En positiv IGRA-blodprøve betyr at man er smittet av tuberkulose.
show more
Post cover
Image courtesy of "Sykepleien"
FHI: Seks personer smittet av tuberkulose i Rogaland

Personene ble prøvetatt etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble slaktet i november i fjor, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).


FHI opplyser at storfetuberkulose primært smitter mellom dyr, men sykdommen kan også smitte til mennesker. – Folkehelseinstituttet anser at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen generelt i dette tilfellet, sier Nordstrand. De positive prøvene sier ikke noe om når smitten har oppstått.
show more
Post cover
Image courtesy of "Jærbladet"
Seks personer smittet av tuberkulose i Rogaland

Onsdag opplyser FHI om flere påviste tilfeller av tuberkulosesmitte i Rogaland. Personene ble prøvetatt etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble ...


Nærkontakter, og særlig personer i samme husstand, er mest utsatt for smitte. tuberculosis som er vanligst ved tuberkulose hos mennesker og M. Tuberkulose forårsakes av mykobakteriearter som tilhører Mycobacterium tuberculosis-komplekset, og inkluderer M.


Post cover
Image courtesy of "Møre"
FHI: Seks personar smitta av tuberkulose i Rogaland

Personane vart testa etter funn av storfetuberkulose hos ei ku som vart slakta i november i fjor, skriv Folkehelseinstituttet (FHI).


Forseinkingar eller nedetid på digitale utgåver og tenester vert ikkje godskrive. For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Dette inneber at det ikkje vert gjeve refusjon for betalt inn beløp. Priser for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Abonnementet går ut perioden du har betalt for. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. For å kunne behalde eit studentabonnement må det innan 1. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. I tillegg vert papiravisa levert til registrert adresse. Det henvises til opphavsrettsloven.
show more
Post cover
Image courtesy of "Strandbuen"
(+) Flere påviste smittetilfeller av tuberkulose i Rogaland

Personene ble tatt prøve av etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble slaktet i november 2022.


Strandbuen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Personene ble tatt prøve av etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble slaktet i november 2022.


Post cover
Image courtesy of "Radio Haugaland"
Seks tilfeller av tuberkulose i Vindafjord

Tuberkulose skyldes ifølge FHI bakterien Mycobacterium tuberculosis. I de fleste tilfeller oppstår sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens ...


I de fleste tilfeller oppstår sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer. Tuberkulose kan være en alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet, men de aller fleste som får behandling blir helt friske. Tuberkulosesmitte skjer gjennom luftbåren spredning av tuberkulosebakterien fra en person med lungetuberkulose.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagens Medisin"
FHI: Seks personer smittet av tuberkulose i Rogaland

Personene ble tatt prøve av (Igra-prøve) etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble slaktet i november i fjor, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).


FHI opplyser at storfetuberkulose primært smitter mellom dyr, men kan også smitte til mennesker. Personene ble tatt prøve av (Igra-prøve) etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble slaktet i november i fjor, skriver Kan dreie seg om smitte fra en ku som ble slaktet i november i fjor.