Robert Steen

2023 - 2 - 9

Raymond gjør endringer i byrådet i Oslo (NRK)

Den jobben er det Usman Mushtaq som tar over. Han har til nå vært representant i bystyret. Marthe Scharning Lund, Usman Mushtaq (Ap) og Rina Mariann Hansen.

Jeg ser fram til å jobbe videre med henne i bystyret, sier Johansen. Hva alle partiene velger å gjøre nå er ikke klart ennå. Innholdet i disse samtalene trenger jeg ikke dele med noen andre, sier Raymond Johansen. [mistillitsforslag mot den avgåtte helsebyråden](https://www.nrk.no/norge/hoyre-og-venstre-i-oslo-vurderer-mistillit-mot-byrad-robert-steen-etter-saker-om-helsehus-1.16263058). – Robert har signalisert at han er på vei ut av Oslopolitikken. Den skal fortsatt avholdes, selv om Steen går av.

Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"

Helsebyråd Robert Steen (Ap) byttes ut (Aftenposten)

Rina Mariann Hansen (Ap) blir ny byråd for næring og eierskap; Robert Steen (Ap) og Victoria Marie Evensen (Ap) går ut av byrådet. – Alt Oslo trenger.

Hun har tidligere vært stabssjef ved byrådslederens kontor og var byråd for næring og eierskap i Oslo i 2019. Opposisjonen var ikke [fornøyd etter høringen.](/oslo/i/69XePL/opposisjonen-er-ikke-fornoeyd-robert-steen-maa-moete-i-ny-hoering-om-helsehusene) Han stiller altså ikke til valg i høst. Jeg ser frem til å jobbe med Usman i tiden fremover, sier Johansen. – Usman er alt Oslo trenger. Vi har i fellesskap kommet frem til at dette er et godt tidspunkt til å gjennomføre denne typen endring, sa Johansen under pressekonferansen.

Robert Steen talte, overrakte nøkkelen og gikk: – Ta vare på Marthe (Dagsavisen)

Kom med en siste oppfordring idet han forlot byrådskontoret, men ville ikke møte pressen etterpå.

– Så sier jeg til henne «kan det være så viktig?». Det er rett og slett imponerende, sa hun. Jeg har kjent Marthe lenge før jeg ble politiker, sa Steen.

Flere utskiftinger i byrådet. Raymond Johansen skifter ut helsebyråd ... (VårtOslo)

Her ble det klart at helsebyråd Robert Steen går av. Han erstattes av Marthe Scharning Lund (47). fra bydel St. Hanshaugen. Hun har tidligere vært byråd for ...

Som erstatning for henne kommer Usman Mushtaq (Ap), lege og 5. Hun erstattes av Rina Mariann Hansen (Ap), som i dag er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Også byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), trer ut av byrådet.

Post cover
Image courtesy of "Avisa Oslo"

(+) Her haster Steen vekk fra pressen: Svarer ikke på om han gikk ... (Avisa Oslo)

Avgått helsebyråd Robert Steen (Ap) etterlot seg mange spørsmål da han forlot pressen etter å ha gitt stafettpinnen videre til Marte Scharning Lund torsdag.

Avisa Oslo er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Avgått helsebyråd Robert Steen (Ap) etterlot seg mange spørsmål da han forlot pressen etter å ha gitt stafettpinnen videre til Marte Scharning Lund torsdag.

Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"

Endringer i Oslo-byrådet – helsebyråd Robert Steen (Ap) går av (Nettavisen)

Byrådsleder Raymond Johansen avviser at Robert Steen går av som følge av bråk rundt Ullern helsehus. Avgangen utløste flere endringer et halvår før valget.

Både Høyre, Venstre, KrF og Folkets parti har stilt seg bak kravet om at det må holdes en ny høring i saken. Johansen ville ikke svare på om det er Steen selv som har bedt om å gå av. – At mediene retter søkelys mot det, er bra. Det kom beretninger om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når de eldre ringer. Det var varslet nok en høring etter at opposisjonen ikke var fornøyd med svarene de fikk i høringen som ble holdt i januar om helsehusene. Steen kunngjorde på nyåret at han ikke vil stille på Arbeiderpartiets liste ved høstens valg.

Post cover
Image courtesy of "Nordstrands Blad"

Dette er endringene i byrådet - Robert Steen ut av politikken (Nordstrands Blad)

Torsdag formiddag hasteinnkalte Raymond Johansen inn til pressekonferanse for å presentere endringer i byrådet i Oslo. Her kommer det frem at Robert Steen ...

Vi går inn i en intensiv periode med valg i september. Og han kan se byen utenifra, sier Johansen. Stovner-gutten som ble lege, studerte økonomi, kjenner Oslos styrker og utfordringer fra innsiden. – Victoria gjorde det i høst klart at hun ikke ønsket gjenvalg, og ønsket seg et annet liv etter september 2023. – Nå har Robert signalisert at han er på vei ut av Oslo-politikken. Nå forlater han altså politikken.

Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"

Flere endringer i Oslo-byrådet – helsebyråd Robert Steen går av (Finansavisen)

Byrådsleder Raymond Johansen avviser at Robert Steen går av som følge av bråk rundt Ullern helsehus. Avgangen utløste flere endringer et halvår før valget.

Både Høyre, Venstre, KrF og Folkets parti har stilt seg bak kravet om at det må holdes en ny høring i saken. Johansen ville ikke svare på om det er Steen selv som har bedt om å gå av. – At mediene retter søkelys mot det, er bra. Det kom beretninger om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når de eldre ringer. Det var varslet nok en høring etter at opposisjonen ikke var fornøyd med svarene de fikk i høringen som ble holdt i januar om helsehusene. Steen kunngjorde på nyåret at han ikke vil stille på Arbeiderpartiets liste ved høstens valg.

Post cover
Image courtesy of "Byggeindustrien"

Endringer i Oslo-byrådet – helsebyråd Robert Steen (Ap) går av (Byggeindustrien)

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) rokerer om på byrådet sitt. Helsebyråd Robert Steen er blant dem som går av.

Bak ham står det to byråder som nå går av, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (i midten) og helsebyråd Robert Steen (t.h.). Og han kan se byen utenifra, sier Johansen. Stovner-gutten som ble lege, studerte økonomi, kjenner Oslos styrker og utfordringer fra innsiden. Usman Mushtaq (Ap) tar over Hansens post. Steen har også sagt nei til å stå på liste i kommunevalget i høst. Steen har den siste tiden fått hard kritikk for tilstanden på helsehusene i Oslo.

Post cover
Image courtesy of "Dagens Perspektiv"

Flere endringer i Oslo-byrådet – helsebyråd Robert Steen går av (Dagens Perspektiv)

Byrådsleder Raymond Johansen avviser at Robert Steen går av som følge av bråk rundt Ullern helsehus. Avgangen utløste flere endringer et halvår før valget.

Både Høyre, Venstre, KrF og Folkets parti har stilt seg bak kravet om at det må holdes en ny høring i saken. Johansen ville ikke svare på om det er Steen selv som har bedt om å gå av. – At mediene retter søkelys mot det, er bra. Det kom beretninger om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når de eldre ringer. Det var varslet nok en høring etter at opposisjonen ikke var fornøyd med svarene de fikk i høringen som ble holdt i januar om helsehusene. Steen kunngjorde på nyåret at han ikke vil stille på Arbeiderpartiets liste ved høstens valg.

Munnhuggeri mellom Oslo-politikere: Kaller hverandre «feig» og ... (Dagsavisen)

Lederen av Folkets Parti Cecilie Lyngby mente det var feigt av helsebyråd Robert Steen å gå av.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå selv, jeg har vært tydelig på at jeg ville stå på til valget. «Du er et forferdelig menneske»-sms-en ble sendt fra Steen 08.14, og jeg opplevde det som et slag midt i ansiktet, skriver Lyngby i en e-post til Dagsavisen. Johansen ville ikke svare på om det var Steen selv som har bedt om å gå av. Da Raymond Johansen kalte inn til pressekonferanse for å orientere om endringer i byrådet torsdag, ble det klart at Robert Steen gikk av som helsebyråd. Til tross for høringen har min motivasjon som helsebyråd vært den samme, jeg skulle stå på i denne jobben som helsebyråd. [Usman ble headhuntet av Pakistans helseminister. Mange av oss er også gode venner på tvers av partigrensene. – Det er nesten litt sånn som man sier på spøk – du må passe på å sparke folk mens de ligger nede. Uansett om vi er rykende uenige, må vi omtale hverandre med respekt, sier Nawaz. Lyngby sier til avisa at hun begynte å gråte da hun fikk meldinga. Heller ikke hos Robert. Så dette er noe vi må ta lærdom av.

Robert Steen ønsket å fortsette som helsebyråd (NRK)

Torsdag annonserte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) endringer i byrådet i Oslo. Robert Steen gikk av som helsebyråd og ble erstattet av Marthe Scharning ...

Robert Steen gikk av som helsebyråd og ble erstattet av Marthe Scharning Lund (Ap). Byrådsleder Johansen var full av lovord om sin nære partifelle da han torsdag kunngjorde flere endringer i byrådet. – Robert har vært en fantastisk byråd for Oslo, noe han viste med tydelighet gjennom to år da Oslo var episenter for pandemien i Norge, sa Johansen, som la til at Steen har signalisert at han var på vei ut av oslopolitikken.

Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"

Steen i melding til Oslo-politiker: «Du er et forferdelig menneske» (Aftenposten)

Avgått byrådsleder Robert Steen gikk ut mot «lavmål» fra utvalgsleder Cecilie Lyngby i Oslo bystyre. Nå forteller Oslo-politikeren at Steen selv har sendt ...

På Bogerud i gamle dager sa de at det er best å sparke folk når de ligger nede, for da kan de ikke ta igjen. Det er jeg sikker på at ville kommet tydelig frem i arbeidet videre. – Jeg opplever at det er ikke noe sterkere enn å ha stått på 24 /7 for Oslo kommune og bli kalt for feig. [ ikke ble nominert](/oslo/i/eJ7dzO/eivor-evenrud-inn-paa-ti-paa-topp-paa-oslo-aps-liste) på det som regnes som sikker plass blant de ti øverste på listen. – Det er snakk om et menneske, en familieforsørger som over natten har mistet sitt arbeid og sin inntekt. Som over natten vil få sin pensjon kraftig forminsket, fordi det er de siste årene av arbeidslivet som har mest å si for pensjonsberegningen. Uten at det har noe som helst binding til noe eller relevans. – Jeg står inne for det jeg har sagt og jeg gjentar at når en byråd trekker seg midt i en høring da opplever jeg dette som en feig handling. Å gjennomføre høringer rundt eldreomsorgen er en del av min oppgave som politiker. [gå av som helsebyråd](/oslo/i/APGPVn/presenterer-endringer-i-byraadet-i-oslo-helsebyraad-robert-steen-ap-byttes-ut) i Oslo kommune. Det er ikke noe hyggelig. – Konteksten er at jeg sto opp i dag morges til den første dagen siden jeg gikk i barnehagen uten å ha noe å gjøre.

Robert Steen ønskte å halde fram som helsebyråd (Møre)

Torsdag annonserte byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) endringar i byrådet i Oslo. Robert Steen gjekk av som helsebyråd og vart erstatta av Marthe Scharning ...

Forseinkingar eller nedetid på digitale utgåver og tenester vert ikkje godskrive. For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Dette inneber at det ikkje vert gjeve refusjon for betalt inn beløp. Priser for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Abonnementet går ut perioden du har betalt for. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. For å kunne behalde eit studentabonnement må det innan 1. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. I tillegg vert papiravisa levert til registrert adresse. Det henvises til opphavsrettsloven.

Post cover
Image courtesy of "Avisa Oslo"

Steen bekrefter: Gikk ikke frivillig (Avisa Oslo)

Jeg sa tidlig i januar at jeg ville legge all min arbeidsinnsats inn på å være helsebyråd for Oslo fram til valget. Også oppsto det som kjent en situasjon ...

Les også LES OGSÅ:

Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"

Robert Steen ønsket å fortsette som helsebyråd (Nettavisen)

Helsebyråd i Oslo Robert Steen gikk av fra byrådet torsdag. Nå forteller Steen at han helst ville fortsatt som helsebyråd fram til valget.

Byrådsleder Johansen var full av lovord om sin nære partifelle da han torsdag kunngjorde flere endringer i byrådet. Robert Steen gikk av som helsebyråd og ble erstattet av Marthe Scharning Lund (Ap). Torsdag kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) endringer i byrådet i Oslo.

Robert Steen ønsket å fortsette som helsebyråd: – Det er tungt og tomt (Dagens Medisin)

BEKYMRET: Om vi skal bruke 22 milliarder kroner på Akson, må vi ha svarene opp på bordet, sier Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo ...

Robert Steen gikk av som helsebyråd og ble erstattet av Marthe Scharning Lund (Ap). Byrådsleder Johansen var full av lovord om sin nære partifelle da han torsdag kunngjorde flere endringer i byrådet. Steen sier til Dagbladet at han helst ville fortsatt som helsebyråd fram til valget til høsten.

Post cover
Image courtesy of "Document.no"

Robert Steen ønsket å fortsette som helsebyråd, men ble sparket (Document.no)

Helsebyråd Robert Steen (Ap) går av fra byrådet i Oslo og erstattes av Marte Scharning Lund (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Robert Steen gikk av som helsebyråd og ble erstattet av Marthe Scharning Lund (Ap). Byrådsleder Johansen var full av lovord om sin nære partifelle da han torsdag kunngjorde flere endringer i byrådet. Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, gikk av fra byrådet torsdag. Byrådsleder Raymond Johansen sier til NTB at han ikke har noen kommentar i saken utover det han sa torsdag. Selv om det er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som ansetter og avsetter byrådene i Oslo, og dermed har ansvar for beslutningen om å fjerne Steen, omtaler Johansen Steen i svært så positive ordelag: Helsebyråd Robert Steen (Ap) går av fra byrådet i Oslo og erstattes av Marte Scharning Lund (Ap).

Explore the last week