Post cover
Image courtesy of "Fiskeribladet | Nyheter om fiskeri og havbruk"
Skreikontroll i Europa: – Fineste fisken jeg har sett

Jan Erik Jensen, som har kontrollert kvalitetsmerket Skrei siden oppstarten i 2007, utbrøt «ohoi» da de åpnet en eske med fisk. – Vi fant blant annet den ...


- Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007, og ble startet som et samarbeid mellom Norges sjømatråd (da Eksportutvalget for fisk), fiskekjøperne og Norges Råfisklag. - Nytt av året er at merket har blitt fornyet. Det tyder på at fisken ikke har vært nedkjølt mot null grader før den har blitt pakket.
show more