Post cover
Image courtesy of "NRK"
Norske forskere vil bremse aldring: Håper vitaminkapsel kan være løsningen

I et laboratorium på Akershus universitetssykehus finner vi førsteamanuensis Evandro Fei Fang. Han er en av landets ledende forskere på aldring.


Det er vemodig å se jevnaldrende bli syke, og tenke på hvordan de en gang var. – Det er ikke noe poeng for unge å ta disse kapslene. Det er foreløpig ikke dokumentert alvorlige bivirkninger, men man vet ikke hva man får, når man kjøper dette på nett. Det betyr at vi kan leve til vi er 100 år gamle. – Disse pasientene får en type behandling som kan skade hjertet, og gi en akselerert aldringsprosess. – Vi bruker høye doser, og vi vet ikke om dette er trygt. Jebsen senter for hjertemarkører, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus, leder nå en studie som skal avklare om de også kan fungere mot hjertesvikt. Det er her de blå kapslene kommer inn i bildet. I tillegg er det viktig for å reparere skadet DNA. Det å bevege seg og gjøre noe hele tiden, det tror jeg på, sier Holte. Og mindre tilgang på NAD, knyttes til flere av sykdommene som rammer oss når vi blir eldre. Enkelt forklart er dette molekylet avgjørende for at kraftverket i cellene, de såkalte mitokondriene, skal være i stand til å skape energi.
show more