Marburgvirus

 
 
Post cover
Image courtesy of "ABC Nyheter"
Utbrudd av marburgvirus i Ekvatorial-Guinea

Ekvatorial-Guinea har sitt første utbrudd av marburgvirus. Viruset gir en svært smittsom og dødelig sykdom som ligner ebola. Minst ni mennesker har dødd.


I tillegg har nabolandet Kamerun innført restriksjoner langs grensa på grunn av bekymring for smitte. Deretter ble det sendt prøver til Senegal, og på disse er det bekreftet marburgvirus, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO). Lokale helsemyndigheter meldte om en ukjent sykdom som forårsaket feber og blødninger 7.
show more
Post cover
Image courtesy of "Møre"
Utbrot av marburgvirus i Ekvatorial-Guinea

Ekvatorial-Guinea har sitt første utbrot av marburgvirus. Viruset gir ein svært smittsam og dødeleg sjukdom som liknar ebola. Minst ni menneske har døydd.


Forseinkingar eller nedetid på digitale utgåver og tenester vert ikkje godskrive. For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Dette inneber at det ikkje vert gjeve refusjon for betalt inn beløp. Priser for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Abonnementet går ut perioden du har betalt for. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. For å kunne behalde eit studentabonnement må det innan 1. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. I tillegg vert papiravisa levert til registrert adresse. Det henvises til opphavsrettsloven.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nordre"
Utbrot av marburgvirus i Ekvatorial-Guinea

Lokale helsestyresmakter melde om ein ukjend sjukdom som forårsaka feber og blødingar 7. februar. Deretter vart det sendt prøver til Senegal, og på desse er det ...


For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Kundeinformasjon vert ikkje utlevert til tredjepart. Om avisa blir borte på grunn av forhold utanfor seljar sin kontroll, eller andre leveringsproblem, vil seljar sitt erstatningsansvar avgrense seg oppetter til det kjøpar har betalt for tilsvarande tidsrom. Etter fylte 34 år blir abonnementet endra til eit ordinært abonnement og med ordinær pris automatisk. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. Ved kampanjekjøp blir abonnementet endra til eit ordinært abonnement og med ordinær pris automatisk, med mindre oppsigelsen vert mottatt seinast tre dagar før kampanjekoden går ut, eller du kan sjølv seie opp abonnementet på «Min side». Prisar for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. For den enkelte abonnenten vert nye prisar gjeldande frå og med startdato for neste abonnementsperiode. Med abonnementet komplett får du tilgang til alt innhald digitalt (PC, mobil og nettbrett) med E-avis og pluss-sakene. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny.
show more
Post cover
Image courtesy of "dagbladet.no"
Dødelig virus: Første utbrudd

Marburgviruset er svært dødelig; mellom 24 og 88 prosent av de smittede dør. Tidligere symptomer er feber, hodepine og muskelsmerter - etterfulgt av diaré, ...


Marburgviruset er svært dødelig; mellom 24 og 88 prosent av de smittede dør. I tillegg til de 9 dødsfallene kommer 16 mistenkte tilfeller. [WHO](https://www.afro.who.int/countries/equatorial-guinea/news/equatorial-guinea-confirms-first-ever-marburg-virus-disease-outbreak) bekrefter at det første utbruddet av [marburgviruset](https://sml.snl.no/marburgvirus) er registrert i det vestafrikanske landet Ekvatorial-Guinea.
show more