NSM

 
 
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Sikkerhetstopp om investeringer fra utlandet: – Ekstra bevissthet og årvåkenhet er nødvendig (+)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er taus om hvorvidt det statlige, emiratiske fondet Mubadalas forestående oppkjøp i fiberkjempen GlobalConnect er vurdert av ...


Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Dagsavisen

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet legger fram sine trussel- og risikovurderinger.


Post cover
Image courtesy of "Computerworld"
Risiko 2023: Underleverandører er et svakt punkt

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, det ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om i Risiko 2023. NSM-rapporten «Risiko» er én ...


– Vi ønsker at norske virksomheter øker tempoet i sikkerhetsarbeidet fordi truslene blir flere og mer sofistikerte. I rapporten «Risiko» ber NSM norske virksomheter om å ha høyere beredskap. I den nyeste rapporten pekes det blant annet på at de største selskapene og anleggene er kompliserte å angripe.
show more
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Sikkerhetstopp om investeringer fra utlandet: – Ekstra bevissthet og årvåkenhet er nødvendig (+)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er taus om hvorvidt det statlige, emiratiske fondet Mubadalas forestående oppkjøp i fiberkjempen GlobalConnect er vurdert av ...


Post cover
Image courtesy of "Møre"
Norske verksemder må ha høgare beredskap, viser ein fersk rapport frå NSM

Vi ser at mange verksemder har vorte flinkare til å prioritere tryggleik, men åtvarar mot å tru at jobben er gjort, seier Sofie Nystrøm, direktør i NSM.


Forseinkingar eller nedetid på digitale utgåver og tenester vert ikkje godskrive. For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Dette inneber at det ikkje vert gjeve refusjon for betalt inn beløp. Priser for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Abonnementet går ut perioden du har betalt for. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert stoppa etter dette. For å kunne behalde eit studentabonnement må det innan 1. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. I tillegg vert papiravisa levert til registrert adresse. Det henvises til opphavsrettsloven.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
NSM: – Russland og Kina går mot enkeltpersoner gjennom sosiale medier

Sammen med Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overleverte PST mandag sine trusselvurderinger for 2023.


Også når det gjelder digitale nettverksoperasjoner, er Russland, sammen med Kina, Iran og Nord-Korea den som utgjør størst trussel mot Norge. Bak inntrykket av å forfølge økonomisk mål, skjuler det seg en stadig voksende kinesisk militærmakt med et voksende atomarsenal. [ Vi må få ut mer informasjon og kunnskap til befolkningen for å møte trusselbildet, sier Sofie Nystrøm, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Både PST og E-tjenesten understreker hvor aktive Kina er, og at landet utgjør en betydelige sikkerhetsrisiko mot norske interesser. [NRK](https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202302/NNFA56021323/avspiller).
show more
Post cover
Image courtesy of "Digi.no"
Norske virksomheter må ha høyere beredskap, viser en fersk rapport fra NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mener norske virksomheter må bli flinkere til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og andre trusler.


Truslene blir flere og mer sofistikerte, og NSM ønsker derfor at norske virksomheter øker tempoet i sikkerhetsarbeidet. Vi er langt fra godt nok sikret, og det krever høyere beredskap, sier Nystrøm. Det er uforutsigbare tider.


Post cover
Image courtesy of "Digi.no"
NSM sjekker om Norges største selskaper er godt nok sikret: – Vi finner alltid sårbarheter og kommer inn

Cyberangrep har nå blitt hverdagskost, sier direktør Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet når hun presenterer «Risiko 2023» mandag.


NSM mener for mange ligger bakpå, og at de ikke tar de digitale trusselaktørene på alvor. I den konstaterer det statlige sikkerhetsorganet at norske virksomheter må bli bedre både på å forsvare seg og ta nødvendige forholdsregler. NSM sjekker om Norges største selskaper er godt nok sikret: – Vi finner alltid sårbarheter og kommer inn
show more
Post cover
Image courtesy of "Forsvarets forum"
– Trusselaktørene jobber systematisk for å få ut mest mulig informasjon om Forsvaret

Underleverandører til Forsvaret får eierskap som kan knyttes til land vi ikke ønsker å ha et sikkerhetssamarbeid med, advarer sjefen for Nasjonal ...


Også på eiendomssiden er det oppkjøp rundt basene og leirene våre, som gjør oss bekymret, sier Nystrøm. – Det er spionasje i forhold til militære operative planer. – Vi har sett et økt antall forsøk på kompromitteringer. Det trenger mer kunnskap og kompetanse inn for å treffe de gode tiltakene. – For vår del, er det å sikre gradert informasjon, tilgang til anlegg, informasjonssystemer og objekter viktig. Alt fra kommando- og kontrollsystemene, i forhold til objektene de skal operere.
show more
Post cover
Image courtesy of "TV 2"
Norske virksomheter må ha høyere beredskap, viser en fersk rapport fra NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mener norske virksomheter må bli flinkere til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og andre trusler.


Post cover
Image courtesy of "NSO"
– Økende grad av angrepsforsøk mot underleverandører ...

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet om i rapporten Risiko 2023.


I rapporten peker NSM på hvordan myndigheter og virksomheter bør redusere sårbarheter for å gjøre trusselaktørenes jobb vanskeligere. Målet med rapporten er å gi virksomheter bedre forutsetninger for å se sikkerhetsarbeidet i en større sammenheng. Risiko 2023 beskriver hvordan trusselaktører kan utnytte sårbarheter hos virksomheter og i samfunnet, og hvilken risiko dette medfører. Virksomheter uten varslingsplikt oppfordres også til å ha en lav terskel for å rapportere til NSM om slik aktivitet. Det betyr blant annet at mindre underleverandører vil kunne bli brukt for å skaffe seg tilgang til sentrale system og godt sikrede virksomheter. – Vår jobb er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.
show more
Post cover
Image courtesy of "Radio Haugaland"
Norske bedrifter må ha høyere beredskap, viser en fersk rapport fra NSM

Politikk: – Vi ser at mange virksomheter har blitt flinkere til å prioritere sikkerhet, men advarer mot å tro at jobben er gjort, sier NSM-sjef Sofie ...


Truslene blir flere og mer sofistikerte, og NSM ønsker derfor at norske virksomheter øker tempoet i sikkerhetsarbeidet. Vi er langt fra godt nok sikret, og det krever høyere beredskap, sier Nystrøm. Det er uforutsigbare tider.