SVT

2023 - 2 - 14

Post cover
Image courtesy of "Human Rights Service"

SVT kartlegger barnebortføringer (Human Rights Service)

Svenske SVT gjør en hederlig innsats for å kartlegge barnebortføringer fra Sverige til utlandet, der de har funnet ut at de fleste barnebortføringene kan ...

Det er underlig i seg selv, gitt alle de lover, regler, konvensjoner og avtaler som hele tiden utarbeides og reformeres for å gi asylsøkere og flyktninger rettigheter. «Men etter 18 reiser til Marokko og hundretusenvis av kroner som gikk til advokater og privatdetektiver, har han måttet sette søket på pause», forteller SVT – og det er også sakens kjerne. Men den ubehagelige sannheten for mange av både bortføringssakene og for barn/unge som holdes tilbake i utlandet mot sin vilje, er at Europa ikke er muslimsk nok. – Han pleier å si at ifølge religionen er det bare han som kan skilles. For er et barn først havnet i et land som for eksempel Somalia (ikke tilsluttet Haagkonvensjonen), er det tilnærmet umulig å få det tilbake uten foreldrenes samtykke og samarbeid. Han hadde tidligere sagt at han ikke ville at datteren skulle oppdras i Sverige for hun ville bli «for svensk». SVT har gått gjennom undersøkelsene og dommene som ble gjort i saken, og både i familierettens etterforskning fra 2012 og i en tingrettsdom fra 2013 er det klart at Hala uttrykker bekymring for at faren tar med datteren til Jordan. Hijabkledde Halal på sin side påpeker at det er «stor skille på å følge religionen og når man blir fanatisk». Registreringen skjer når noen ber om bistand i en barnebortføringssak, men det er det slett ikke alle som gjør. De finner at 235 av dem er voksne – ofte unge voksne, presiserer de – og 916 er barn. Det interessante som SVT gjør er at de går nærmere på klingen av hvem disse 1.151 bortføringene omfatter. Det finnes statistikk over barnebortføringer, både i Sverige og i Norge, men om statistikken er god nok er en annen sak.

Explore the last week