Tibber

 
 
Post cover
Image courtesy of "Firda"
NRK: Tibber sluttar med forskotsfakturering

Tibber går no tilbake til ordninga med etterskotsbetaling for straumkundane sine, etter at dei i fjor vinter byrja kreve forskotsbetaling.


Kven er du som menneske? Les også I tillegg er straumprisane lågare enn prognosane for vinteren tilsa då vi endra praksisen, seier dagleg leiar Edgeir Aksnes til NRK.


Post cover
Image courtesy of "Sogn Avis"
Straumselskapet Tibber snur og endrar faktureringspraksis

Straumselskapet snur og går tilbake til å fakturere kundane på etterskot. Fleire kundar har reagert kraftig på fakturaendringa.


– No kan vi endeleg komme kundane i møte. Og denne gongen er det for godt: Vi vil ikkje innføre forskotfakturering igjen, seier Tibber-sjef Edgeir Aksnes. No har vi sikra avtalane vi treng for å gjeninnføre etterskotsfakturering.


Post cover
Image courtesy of "E24"
Tibber snur etter klagestorm og kundeflukt: – Må få vekk denne dritten

Fem måneder, en klagestorm og flere tapte kunder etter «krisegrepet» i høst, har strømselskapet Tibber bestemt seg for å snu. Fra mars vil selskapet gå ...


Vi håper disse er klare til å ta i bruk Tibber igjen, sier Aksnes. Det er en kompleks modell, og nå må vi få vekk denne dritten og gå tilbake, sier Aksnes. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Vi har sikret oss i lang tid fremover, sier Tibber-sjef Aksnes. Frem til oktober tok strømselskapet opp lån, handlet strøm og la ut for kundene i 45 dager før de betalte sin faktura. – Det er definitivt en stor lettelse å få dette til.
show more
Post cover
Image courtesy of "Avisa Oslo"
Tibber snur etter massiv kritikk

Fra og med mars vil Tibber igjen etterskuddsfakturere kunder. Ordningen med delvis forskuddsfakturering som ble innført høsten 2022, blir derfor avviklet.


Les også Forutsigbarhet og kontroll over strømforbruket er det aller viktigste vi kan tilby kundene våre, sier Edgeir Aksnes, gründer og CEO i Tibber i en pressemelding. – Nå kan vi endelig komme kundene i møte.


Post cover
Image courtesy of "Firdaposten"
Straumselskapet Tibber snur og endrar faktureringspraksis

Straumselskapet snur og går tilbake til å fakturere kundane på etterskot. Fleire kundar har reagert kraftig på fakturaendringa.


– No kan vi endeleg komme kundane i møte. Og denne gongen er det for godt: Vi vil ikkje innføre forskotfakturering igjen, seier Tibber-sjef Edgeir Aksnes. No har vi sikra avtalane vi treng for å gjeninnføre etterskotsfakturering.


Post cover
Image courtesy of "NRK"
Tibber endrar omstridd faktureringspraksis

Tibber avviklar ordninga med forskotsfakturering. Grepet kjem etter «ein omdømmekollaps» for selskapet.


– Det er flott at dei har høyrt på kundane sine. – Straumselskapa treng å harmonere eigenkapitalen med til auka kundemengd og svingingar. – Det er flott at dei har høyrt på kundane sine Forbrukarrådet tilrår ikkje å betale for straumen på forskot, og vi er positive til at Tibber igjen gir kundane høve til å betale for faktisk forbruk, I tillegg er straumprisane lågare enn prognosane for vinteren tilsa då vi endra praksisen, seier Tibber-sjef Edgeir Aksnes. – Då vi byrja med førehandsfakturering var det først og fremst for å unngå å gjere straumen og avtalen dyrare for kundane våre, men vi har lært at føreseielegheit og kontroll er det aller viktigaste, seier Aksnes. Økonom Peter Warren meiner eigenkapitalen til norske straumselskap «generelt er for låg i forhold til dei forpliktingane dei tek på seg». til 104.-plass](https://e24.no/privatoekonomi/i/jl3dLb/omdoemmekollaps-for-tibber) på lista over dei best likte straumselskapa i landet. [pengeknipe ](https://www.nrk.no/vestland/auka-press-for-a-hjelpe-straumselskap-i-pengeknipe-1.16122996)fordi utlegga til straum vart høgare enn dei rekna med. [«fråværet av statsgarantiar for norske straumselskap».](https://www.nrk.no/vestland/auka-press-for-a-hjelpe-straumselskap-i-pengeknipe-1.16122996?fwdnav=42219700140410166) [lovbrot](https://www.nrk.no/vestland/tibber-rettar-opp-i-lovbrot-etter-massiv-kritikk-1.16122543?fwdnav=02465368671315682) etter at dei endra fakturarutinar med to dagars varsel. For kundane betyr det at fakturaen dei får i byrjinga av mars vil innehalde faktisk forbruk i februar, og ikkje eit mars-estimat i tillegg.
show more
Post cover
Image courtesy of "Firda"
(+) Tibber snur: – Utruleg deilig

Torsdag morgon vart det kjent at Tibber går tilbake til etterskotsfakturering. Dermed vil kundane berre betale faktisk forbruk.


Firda er ein del av Amedia, og vi er ansvarlege for dine data. Dermed vil kundane berre betale faktisk forbruk. Torsdag morgon vart det kjent at Tibber går tilbake til etterskotsfakturering.


Post cover
Image courtesy of "Shifter"
Tibber snur etter faktura-bråket

Strømselskapet snur og går tilbake til å fakturere kundene på etterskudd. Flere kunder reagerte kraftig på fakturaendringen som kom i høst.


Slik vil det også være fremover, lover Aksnes. Og denne gangen er det for godt: Vi vil ikke innføre forskuddsfakturering igjen, sier Tibber-sjef Edgeir Aksnes. – Nå kan vi endelig komme kundene i møte.


Post cover
Image courtesy of "Tu.no"
Tibber snur: Går tilbake til etterskuddsfakturering

Tibber-kunder får en hyggelig regning i mars.


Post cover
Image courtesy of "Firdaposten"
(+) Tibber snur: – Utruleg deilig

Torsdag morgon vart det kjent at Tibber går tilbake til etterskotsfakturering. Dermed vil kundane berre betale faktisk forbruk.


Firdaposten er ein del av Amedia, og vi er ansvarlege for dine data. Dermed vil kundane berre betale faktisk forbruk. Torsdag morgon vart det kjent at Tibber går tilbake til etterskotsfakturering.


Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Tibber endrer omstridt fakturering

Tibber valgte i fjor høst å bytte faktureringsmodell som et krisegrep mot de høye strømprisene. Dette innebar at kunder ble forskuddsfakturert for strømforbruk ...


Frem til oktober tok strømselskapet opp lån, handlet strøm og la ut for kundene i 45 dager før de betalte sin faktura. – Det er definitivt en stor lettelse å få dette til. [](//www.nettavisen.no/5-95-694345)


Post cover
Image courtesy of "Moss Avis"
Strømselskapet Tibber snur og endrer omstridt faktureringspraksis

Strømselskapet snur og går tilbake til å fakturere kundene på etterskudd. Flere kunder reagerte kraftig på fakturaendringen som kom i høst.


Slik vil det også være fremover, lover Aksnes. Les også – Nå kan vi endelig komme kundene i møte.


Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
Tibber går tilbake til etterskuddsfakturering

Etter flere måneder med kundeflukt snur Tibber og legger igjen om faktureringspraksisen. Nå skal regningen fra selskapet igjen bli helt vanlig.


Det trer i kraft fra og med 19. oktober i fjor endret strømselskapet Tibber faktureringsmetoden til å forhåndsfakturere strømkundene for et estimert forbruk for halvparten av neste måned, i tillegg til prisen for forrige måned. Torsdag melder selskapet at de snur om og går tilbake til den gamle metoden med etterskuddsfaktuerering.
show more