Kosovo

 
 
Post cover
Image courtesy of "Bergens Tidende"
Kosovo fyller 15 år. Har fortsatt ikke løst konflikten.

15 år etter at Kosovo erklærte sin uavhengighet, er den nye staten bare delvis anerkjent og fortsatt preget av de etniske motsetningene som fødte ...


Rundt byen Mitrovica i sør bor det like mange etniske serbere som i nord mot grensen til Serbia. Ifølge planen skal Serbia slutte å blokkere Kosovos representasjon i internasjonale organisasjoner som FN. Deres hovedstad er Beograd, og de betaler ikke skatt verken til Kosovo eller Serbia. De kjører biler med skilt fra Kosovo, betaler skatt og strøm til myndighetene. I disse områdene betaler Serbia utgiftene for lokaladministrasjon, lærere, leger og utbygging av infrastruktur. – Men det er mange væpnede menn å se. For dem fremstår Kosovo som en farlig region, sier investor Fatmir Zymberi. De lokale serberne frykter at godene som nå dekkes av Beograd, kan forsvinne. februar 2008 var Kosovo en provins i Serbia. Det så ut til å roe ned situasjonen noe. Kosovo var det siste landet som løsrev seg da Jugoslavia gikk i oppløsning etter murens fall. Nato, som fortsatt har 3.700 fredsbevarende styrker i Kosovo, avviste blankt anmodningen fra Serbia.
show more
Post cover
Image courtesy of "Norge IDAG"
Kommentar: Kan et muslimsk land som Kosovo flytte sin ambassade til Jerusalem, kan Norge og!

Kosovo, det eneste muslimske land i Europa, har flyttet sin ambassade i Israel til Jerusalem. Nå må vi gjøre det samme. Som USA. Som Honduras.


Du plikter å holde Norge IDAG oppdatert om endring av adresse eller eventuelle andre endringer i abonnementsforholdet. Når det gjelder endringer i pris, vises til punkt 8. Med nettabonnement får du tilgang til alle artikler på idag.no og e-avis via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett. Det er kun papiravisen som kan stoppes midlertidig. Med totalabonnement får du tilgang til papiravisen, alle artikler på idag.no og e-avis via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Eventuelle endringer i leveringssted skjer på vilkår nærmere redegjort for på våre nettsider. Månedsabonnement har en minste varighet på en måned og løper til det blir sagt opp. Du kan når som helst kreve at opplysningene slettes, dersom disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Norge IDAG. Du plikter å sørge for tilfredsstillende merking på leveringsstedet. Angrerettskjema følger ordrebekreftelsen ved bestilling av abonnementet. Melding bør gis skriftlig.
show more