Me

2023 - 2 - 20

(+) Brukar songen aktivt i barnehagen: – Det beste me veit er å syngja (Porten.no)

Camilla Njøs ville gje noko tilbake til nærmiljøet. Onsdagar etter gym får dei ofte vafler på Frivilligssentralen og denne veka gav dei song tilbake.

Post cover
Image courtesy of "Hallingdølen"

Er hallingmålet daudt? – Me vart inspirerte av Hallingdølen sitt ... (Hallingdølen)

Men dei stoppar ikkje der. Det er lagt opp til eit innhaldsrikt arrangement på Ål kulturhus, På halling, med innslag av Haugarock, Pål Knutson Medhus som skal ...

Post cover
Image courtesy of "Khrono"

Museumsdirektør Petter Snare: Dersom me alltid er redde for å ... (Khrono)

Eit litt langt steinkast unna Universitetet i Bergen (UiB) sin by-campus i Bergen finn ein Kode. Med fire kunstmuseum og tre komponistheimar er Kode det ...

— Museum er ein stad mange menneske er litt redde for, på same måte som mange er redde for akademia. Dersom ein klarar å få dei inn i bygget og visa dei at «her går du først opp ei trapp og så finn du doen» kan ein gjera noko med dette. — Dersom det vert sett på som kontroversielt at ein storbymuseum viser urfolkskunst så får me ikkje vist noko. Me skal ikkje berre vera folkelege og imøtekomande, seier Snare. Det har òg vore ein debatt om [statuar](https://khrono.no/ta-ned-statuen--da-ma-man-ogsa-ta-ned-holbergprisen/496621) og [benkar](https://khrono.no/bydel-mener-benk-er-ekskluderende-vil-ha-den-fjernet/516850) med namn etter personar som står for andre verdiar enn dei fleste i dag, bør rivast. Ikkje om dei som meinte noko om han i 2017, men om akademia. Han er i alle fall teoretisk, men me toler å stå i det dersom me må. Ikkje er han humanist i det heile, kunsthistorieeksamen kolliderte med jusseksamen då Snare ville ta to grunnfag på ein gong. — Men no skulle eg til å seia at han er akademisk... Ein austlending i Bergen lærer seg kjapt at ein i denne byen meiner mykje om det meste. — Me prøver å visa kunsten til den generasjonen som kjem. Med fire kunstmuseum og tre komponistheimar er Kode det største museet i byen.

Trond Mohn og Frp vil satsa på kjernekraft (NRK)

Mangemilliardæren ønsker å ha norske atomanlegg i drift innan ti år. – Skal me bevara klimaet, er kjernekraft den einaste farbare vegen, meiner Trond Mohn.

Det er dyrt å byggja ut kjernekraft og det er avfallsproblematikk.» For det første vil det ta lang tid – kjernekraft vil ikkje løysa kraftsituasjonen vår dei neste 10- 20 åra. Me er overtydde om at dette kjem til å gagna – unnskyld uttrykket – menneskeheita. – Det er gledeleg. Viss Mohn vil ha bygd kjernekraftanlegg innan ti år, får han heller satsa på utlandet, meiner Hansen. For første gong gir Trond Mohn no eit intervju om satsinga si på kjernekraft i Noreg. Me har lyst til å få det inn på universitet og høgskular at det er fornuftig å setta seg inn i kjernekraft. «Det er fleire årsaker til at eg meiner kjernekraft ikkje er riktig for Noreg no. Eg tykkjer det er kjempegøy og positivt. – Me har ikkje kome oss forbi det største, viktigaste og mest etisk problematiske spørsmålet: at naturen skal gå i arv til nye generasjonar. [tilrettelegging for kjernekraft-søknadar](https://www.nrk.no/norge/frp-apner-for-kjernekraft-i-norge_-_-en-losning-vi-ma-vurdere-1.16268981) og Høgre har føreslått ei [offentleg utgreiing av kjernekraft i Noreg](https://www.nrk.no/norge/hoyre_-_-kjernekraft-kan-ikke-utelukkes-i-norge-1.16289951). Då har me oppnådd det me ville – at dette blir eit tema.

Post cover
Image courtesy of "Os og Fusaposten"

— Sjølvsagt er me også opptekne av trafikktryggleiken i området (Os og Fusaposten)

Os & Fusaposten har spurt fylkeskommunen om dei kan påleggja grunneigarar å fjerna skog og vegetasjon som hindrar sikta. Dette vil dei koma attende med svar på.

Post cover
Image courtesy of "Møre-Nytt"

Tilbake på scena etter 20 år - no blir det konsert i Ørsta (Møre-Nytt)

Uncle's institution fekk mykje blest då dei gav ut album i 2002. Etter ein pause på 20 år har dei igjen stått på same scene og Ørsta står for tur.

Hvor mange har ME i Norge? (forskning.no)

Diskusjonen går blant forskere, leger og pasienter. Har ME en ukjent biologisk årsak som ikke ingen har funnet fram til enda? Eller er det psyken og kroppen ...

De som er rammet av ME, har mange ulike plager. Derfor er ME en av de mest kostbare sykdommene, ifølge Sintef-forskerne. De har ofte flere plager på en gang. Det har antagelig ført til at leger og helsepersonell er mer oppmerksomme på ME. De hadde blitt henvist av fastlegen for vurdering av ME-diagnose. Det finnes minst 20 forskjellige veiledere i å sette diagnose, ifølge studien fra Sintef. For Norge med fem millioner innbyggere vil det bli fra 5.000 til 110.000 personer med ME. De gikk ut fra amerikansk forskning, og de kom fra til en forekomst mellom 0,2 til 0,4 prosent. Forskere bruker ulike metoder for å beregne forekomsten i en befolkning. En ting er antall nye tilfeller av ME. Har ME en ukjent biologisk årsak som ikke ingen har funnet fram til enda? I kombinasjon med økt kunnskap om sykdommen blant helsepersonell kan dette medføre at flere får diagnosen, skriver Sintef-forskerne.

Explore the last week