Unilabs

2023 - 2 - 20

NRK avslører skjult avtale:Tusenvis av røntgenbilder tolket av leger ... (NRK)

NRK har i flere omganger sendt spørsmål til den rumenske klinikken. Markedsdirektør Rares Gavrilescu opplyser til NRK at radiologene ved klinikken først og ...

Qazi skriver at han «ikke kan svare på hva radiologer og tolker i Romania tjener, siden Unilabs kun har avtale om leveranser fra to radiologer med norsk autorisasjon. – Bilder og undersøkelser vi setter ut til private institutt i Norge er av god kvalitet, men da har vi regnet med at det gjøres lokalt. Etter at NRK tok kontakt for første gang, skal Unilabs Norge ha foretatt tilfeldige stikkprøver av arbeidet som er gjort i Romania de siste seks årene. I tillegg til undervisningen, var det forventet at radiologene øvde på norsk språk for seg selv. Gjennomsnittslønnen til en medisinsk sekretær i Romania er på rundt 8.500 kroner per måned. – Alt personell i Romania har konkurransedyktige betingelser. Men vi finner dem ikke i det norske helsepersonellregisteret. Det tilsvarer 9.142,5 rapporter i løpet av et år. NRK har vært i kontakt med norske myndigheter om den «skandinaviske» klinikken i Cluj-Napoca. Det tilsvarer 14.720 rapporter i løpet av et år. – Dette volumet ligger vesentlig over det en kan forvente av en norsk radiolog. Legene sitter med en dataskjerm og to spesielle monitorer.

Post cover
Image courtesy of "Fredrikstad Blad"

NRK avslører: Unilabs har sendt røntgenbilder til Romania uten at ... (Fredrikstad Blad)

I en større avsløring forteller NRK at undersøkelser blant annet fra Unilabs i Fredrikstad er blitt gransket av radiologer i Romania uten norsk ...

Baber Qazi er direktør i Unilabs Norge. [Les hele NRKs avsløring om klinikken i Romania her.](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933) [skal ifølge NRK ](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933)alene ha stått for over 22.200 rapporter fra MR-undersøkelser av norske pasienter i 2021. [skriver NRK.](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933) [Nå forteller NRK at Unilabs benytter seg av en rumensk klinikk, Centrul Medical Transilvania (CMT), i byen Cluj-Napoca.](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933) NRK kan dokumentere at 16 radiologer der i flere år har gransket MR, CT og røntgenbilder av norske pasienter i en avtale som det norske offentlige helsevesenet ikke var klar over.

Post cover
Image courtesy of "Halden Arbeiderblad"

NRK avslører: Unilabs har sendt røntgenbilder til Romania uten at ... (Halden Arbeiderblad)

I en større avsløring forteller NRK at undersøkelser blant annet fra Unilabs i Fredrikstad er blitt gransket av radiologer i Romania uten norsk ...

Baber Qazi er direktør i Unilabs Norge. [Les hele NRKs avsløring om klinikken i Romania her.](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933) [skal ifølge NRK ](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933)alene ha stått for over 22.200 rapporter fra MR-undersøkelser av norske pasienter i 2021. [skriver NRK.](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933) [Nå forteller NRK at Unilabs benytter seg av en rumensk klinikk, Centrul Medical Transilvania (CMT), i byen Cluj-Napoca.](https://www.nrk.no/rogaland/xl/i-skjul-sender-unilabs-norske-rontgenbilder-til-romania-1.16289933) [Fredrikstad Blad:](https://www.f-b.no/) Fordi det er for liten kapasitet til å følge opp alle som trenger bildediagnostikk i det offentlige helsevesenet i Norge, inngås det avtaler med private aktører.

Post cover
Image courtesy of "Fredrikstad Blad"

NRK avslører: Unilabs har brukt rumensk klinikk uten at norske ... (Fredrikstad Blad)

I en større avsløring forteller NRK at undersøkelser fra Unilabs er blitt gransket av radiologer i Romania.

Radiologene har som alle andre i Unilabs vært underlagt vårt omfattende kvalitetssystem og beskrevet bildene i tråd med norske faglige retningslinjer samt beste medisinske praksis. Avtalen med de to radiologene er utelukkende begrunnet i behov for økt kapasitet. Avtalen med de to danske radiologene har gjort at vi har kunnet gi pasienter i Norge raskere svar på sine undersøkelser. - Pasientene kan være trygge på at de har mottatt god diagnostikk og at Unilabs har det fulle ansvar. Det er radiologene med norsk godkjenning som er medisinskfaglig ansvarlig for kvaliteten sammen med Unilabs som virksomhet. Disse undersøkelsene har blitt re-gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk spesialistgodkjenning. På bakgrunn av NRK sin sak har vi allikevel foretatt en ekstraordinær kvalitetskontroll i form av en utvidet fagfellevurdering av de aktuelle radiologenes arbeid. Alle bildene har blitt gransket, tolket, beskrevet og signert av svært erfarne radiologer med norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning innen radiologi. – Det har siste 6 år til sammen blitt beskrevet ca 4500 bilder fra pasienter i Fredrikstad av radiologer i Romania. Det er ikke avdekket noen feil eller mangler i dette arbeidet. Baber Qazi er direktør i Unilabs Norge. Dette gjelder også for vår avtale med radiologkonsulentene i EU-landet Romania.

Post cover
Image courtesy of "Document.no"

Unilabs lot bildediagnostikk bli tolket av leger i Romania, uten at ... (Document.no)

Norske pasienter blir tatt bilde av på Unilabs kontorer i Norge, men bildene blir deretter sendt til en klinikk i Romania, hvor de tolkes av leger som ...

Post cover
Image courtesy of "Tønsberg Blad"

Unilabs har sendt røntgenbilder til Romania uten at norske ... (Tønsberg Blad)

NRK avslører at undersøkelser fra blant annet Unilabs i Tønsberg er blitt gransket av radiologer i Romania uten norsk autorisasjon.

Tønsbergs Blad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. NRK avslører at undersøkelser fra blant annet Unilabs i Tønsberg er blitt gransket av radiologer i Romania uten norsk autorisasjon.

Unilabs avslutter omstridt Romania-avtale etter NRK-avsløring (NRK)

Tirsdag opplyser administrerende direktør Baber Qazi i Unilabs Norge at røntgengiganten avslutter avtalen med den rumenske klinikken CMT. Det skjer etter at NRK ...

Fagfellevurderingen bekrefter funnene fra våre faste kontrollrutiner om at arbeidet er av høy kvalitet, skriver direktøren. – Dette synes vi ikke noe om. I 2023 har Unilabs og Helse Sør-Øst en avtale om at Unilabs skal gjennomføre rundt 350.000 røntgenundersøkelser for det offentlige. - Hva slags arbeidsavtale har Unilabs med den rumenske klinikken, og hvorfor har ikke Unilabs fortalt om denne til Helse Sør-Øst? – Helse Nord er tilfreds med at Unilabs gjennom å terminere avtalen med den rumenske klinikken fjerner usikkerheten knyttet til underleverandør sin bruk av radiologer som har fremkommet i saken. – Da vi ble kjent med at annet personell enn radiologer med norske godkjenninger hadde deltatt i arbeidet med fortolkning av undersøkelsene på pasienter fra Norge, stilte Helse Sør-Øst i dag krav til Unilabs om at bruken av underleverandør i Romania under kontrakten skal opphøre umiddelbart, sier Lars Eikvar, avdelingsdirektør ved enhet for forskning og disgnostikk.

Post cover
Image courtesy of "Tønsberg Blad"

Nå avslutter Unilabs den omstridte Romania-avtalen (Tønsberg Blad)

Tirsdag melder administrerende direktør Baber Qazi i Unilabs Norge at de avslutter avtalen med den rumenske klinikken CMT.

Tønsbergs Blad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Tirsdag melder administrerende direktør Baber Qazi i Unilabs Norge at de avslutter avtalen med den rumenske klinikken CMT.

Post cover
Image courtesy of "Radio Haugaland"

Røntgenbilder til pasienter i Haugesund til Romania (Radio Haugaland)

Sykehus: Selskapet Unilabs sendte titusener av norske røntgenbilder til en klinikk i Romania for gransking, melder NRK.

I Norge er den gjennomsnittlige månedslønnen til en legespesialist på over 95.000 kroner i måneden, melder kanalen. 11,8 undersøkelser i timen. Det tilsvarer i snitt over 94 undersøkelser per arbeidsdag.

Explore the last week