Ella Marie Hætta Isaksen

 
 
Post cover
Image courtesy of "Nordlys"
Har tatt seg inn hos departementet

Aktivister har tatt seg inn i Olje- og energidepartementet. De reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ...


De har kjempet kampen mot vindindustrien og staten i rundt 10 år. Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep, sier Ella Marie Hætta Isaksen til Les også


Post cover
Image courtesy of "altaposten.no"
Elle og Ella har tatt seg inn hos departementet. Demonstrerer mot ulovlige vindmøller: – Vi blir værende til vi blir båret vekk

Aktivister har tatt seg inn i Olje- og energidepartementet. De reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ...


Vi kan ikke stå å se på at staten svikter i å sikre livsgrunnlaget til fremtidige samiske generasjoner, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat, i en pressemelding. – For hver dag siden dommen har vi mistet mer og mer tillit til at rettsstaten beskytter det samiske folk i praksis. Torsdag er det 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig og at den er i strid med menneskerettighetene fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Fosen-aksjonen i Oslo: – Blir her til vi blir båret ut

Aksjonistene okkuperer fortsatt Olje- og energidepartementet: – Det er opp til makta hvor lenge vi blir her, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.


– Vi vil ikke utelukke noen løsninger på det nåværende tidspunkt. Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig.» Har de tenkt å tvinge oss til sultestreik?» – Men at det har tatt litt tid og det er beklagelig, men det er viktig at vi har en god prosess rundt dette, sier Vik til NRK. Bygget i Akersgata kalles R5. – Disse ungdommene har ikke spist siden i går, og da DSS åpnet opp i dag for å levere mat i en time stilte vi med praktisk hjelp for å støtte det engasjementet de har for den vanskelige situasjonen på Fosen, sier Balstad til NRK.
show more
Post cover
Image courtesy of "ht.no"
Jouvnas fra Harstad demonstrerer mot vindmøllepark: – Jeg støtter «søsknene» som er stengt inne

Både torsdag og fredag har Jouvnas Bruun Arnesen fra Harstad protestert mot vindmølleparken på Fosen ved å sitte utenfor Olje- og energidepartementet.


Post cover
Image courtesy of "Vårt Land"
Aktivister demonstrerer mot vindturbiner inne i Olje- og energidepartementet

Aktivister har tatt seg inn i Olje- og energidepartementet. De reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ...


Torsdag er det 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig og at den er i strid med menneskerettighetene fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep, sier Ella Marie Hætta Isaksen til De har kjempet kampen mot vindindustrien og staten i rundt 10 år.
show more
Post cover
Image courtesy of "VårtOslo"
Samisk organisasjon okkuperte Olje- og energidepartementet i natt

Ella Marie Hætta Isaksen og ungdomsorganisasjonen til Norske Samers Riksforbund har siden i går morges okkupert inngangspartiet til Olje- og ...


Personalet bruker en annen inngang for å komme seg på jobben i dag. – De som skal jobbe med saken, og danne et grunnlag for at vi skal gjøre et nytt vedtak, vi må ha den kunnskapen som jeg har prøvd å fortelle dere. Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep, sier Ella Marie Hætta Isaksen
show more
Post cover
Image courtesy of "smp.no"
Aktivister demonstrerer inne i Olje- og energidepartementet

Samiske aktivister og Natur og Ungdom demonstrerer i inngangspartiet hos Olje- og energidepartementet for å demonstrere mot vindturbinene på Fosen. NTB.


Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep, sier Ella Marie Hætta Isaksen til Torsdag er det 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig, og at den er i strid med menneskerettighetene fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. – Vi har ingen planer om å flytte oss før de flytter oss med makt.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Miellačájáheapmi Oljo- ja energiijadepartemeanttas

Odne čájehit earret eará Ella Marie Hætta Isaksen, NSR Nuorat ja Luondu ja Nuorat vuostemiela Oljo- ja energiijadepartemeanttas. Sii gáibidit ahte Oljo- ja ...


Eat sáhte dohkkehit ahte Norga, mii lea demokráhtalaš riika, gieđahallá sámi álbmoga dáinna lágiin, dadjá Ella Marie Hætta Isaksen. Mii fertet vuhtiiváldit eamiálbmotvuoigatvuođaid, dadjá stáhtaráđđi Aasland. Mus ii leat prinsihpalaš lahkoneapmi dasa mii boahtá dáhpáhuvvat Fovsenis, earretgo dan ahte ferte dahkkot rivttes láhkai.
show more
Post cover
Image courtesy of "dagbladet.no"
Raser: Nektet mat i 24 timer

Artisten Ella Marie Hætta Isaksen reagerer på at hun i ett døgn ble nektet matforsyninger under demonstrasjoner i regjeringslokalene.


DSS begrunner også dette med sikkerhetshensyn og sier at de ikke vil blande demonstrantene med ansatte og gjester. Alt dette oppleves som et forsøk på å usynliggjøre aksjonen og unngå konfrontasjon, sier Gylver til Dagbladet. Fredag formiddag fikk de én time på seg til å skaffe maten de trenger, forteller hun. Elden-advokat Maria Hessen Jacobsen er engasjert av leder i NSR-Nuorat, Elle Nystad, i forbindelse med den pågående aksjonen i Olje- og energidepartementet. De demonstrerer mot at 150 vindturbiner på Fosen i Trøndelag fortsatt står. Isaksen kritiserer nå måten de blir behandlet på i regjeringslokalene.
show more
Post cover
Image courtesy of "itromso.no"
Demonstrantene hevder de ikke får tilgang til mat

Pressekontakt Espen Evensen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) sier at media slipper inn, men må akkrediteres først. – Pressen er nødt ...