Post cover
Image courtesy of "Regjeringa.no"
Presseinvitasjon: Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får rapport om samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar onsdag 1. mars 2023.


[www.regjeringa.no](http://www.regjeringa.no/). 10.00-11.00 (registrering frå kl. På oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet har Menon Economics analysert samfunnskostnadane ved vald i nære relasjonar. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post [[email protected]](mailto:[email protected]). mars kl. [Justis- og beredskapsdepartementet](/no/dep/jd/id463/)
show more
Post cover
Image courtesy of "Regjeringen.no"
Finanstilsynslovutvalget legger fram sin utredning– Finanstilsynet i en ny tid

Torsdag 2. mars overleverer Finanstilsynslovutvalget ved utvalgsleder Endre Skjørestad sin utredning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. mars kl. Utvalget fikk videre i oppgave å utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov. Finanstilsynslovutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere alle sider ved Finanstilsynets virksomhet.
show more