Kompass

 
 
Post cover
Image courtesy of "Sandefjords Blad"
Hvilket etisk kompass har lokalpolitikere?

I dag, 28. februar, publiserer Sandefjords Blad en artikkel der det kommer det fram at vi er uenige med en lokal politiker i Moss om hvordan det er greit å ...


[i Sandefjords Blad i dag](https://www.sb.no/lokalpolitiker-meldt-inn-til-varslingsutvalget-av-smiths-venner-det-gar-en-grense-for-hvor-mye-intoleranse-jeg-kan-tolerere/s/5-73-1639350), bekrefter vedkommende likevel at han mener det er greit å omtale andre slik. Vi mener derfor det må være rom for alle i mangfoldige Moss og alle landets kommuner, uavhengig av tro, livssyn, legning eller politisk ståsted. Det som derimot er mer krevende å forholde seg til, er kritikk og påstander som ser ut til å være basert på fordommer i stedet for fakta. At en representant for en kommune er uenig i en kirkes trosgrunnlag, er selvsagt ikke overaskende eller unormalt. [Trosgrunnlaget vårt](https://bcc.no/hva-vi-tror/) bygger på Bibelen og de vanlige trosbekjennelsene, slik det også gjør i en rekke andre kirkesamfunn i regionen. Spørsmålet er hvem det skal være plass til i kommunen, og om toleransen skal innskrenkes eller utvides.
show more