Post cover
Image courtesy of "Tidsskrift for Den norske legeforening"
Leprabasillen i 150 år

Godt utpå kvelden 28. februar 1873 skrev Gerhard Armauer Hansen (1841–1912) i notisblokken at han i et snitt fra en lesjon hos en leprapasient hadde sett 0,006– ...


(6). (3). Mycobacterium leprae sannsynligvis smitter med dråper fra nese og munn fra syke og kanskje også fra noen asymptomatiske smittede (5). (2). Resultatet ble lepralover verden over, i mange tilfeller svært mye strengere praktisert enn i Norge (4). Troen på smitte var ikke bare feil, den hadde i middelalderen ført til umenneskelig behandling av de syke, advarte Danielssen og Boeck (2).
show more