Greta Thunberg

 
 
Post cover
Image courtesy of "Vårt Land"
Politiet bar Greta Thunberg bort fra utenfor Finansdepartementet

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg var en av demonstrantene utenfor Finansdepartementet som onsdag ble fjernet av politiet.


En annen av aktivistene, Oda Andersen, forteller til En av aksjonistene som ble fjernet, var den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. [VG ](https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P40AgX/olje-og-energiministeren-avlyser-utenlandsbesoek)at man føler seg sårbar i en slik situasjon, men at de forsøker å være en del av et stort og viktig budskap.
show more
Post cover
Image courtesy of "Klar Tale"
Politiet bar Greta Thunberg bort

Thunberg er en svensk klima-aktivist. Hun satt utenfor Finans-departementet i Oslo. De sperret inngangen onsdag. Rundt ti demonstranter ropte «la fjellene leve» ...


Greta Thunberg har vært med å demonstrere de siste dagene. De protesterer mot vindmøller. Han er innsatsleder i politiet.


Post cover
Image courtesy of "Radio Haugaland"
Greta Thunberg båret bort sammen med andre Fosen-aktivister

Vær: Fosen-aksjonen vokser dag for dag, og onsdag sperret aksjonistene inngangene til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, ...


– Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt-Norge. Samtidig som vi er opptatt av å legge til rette for at demonstrantene får ytre sitt budskap, sier presseansvarlig i DSS, Liv Nodeland, til NTB. – Vi er ikke interessert i å snakke med Aasland. Våre krav er som de alltid har vært, sier Isaksen. Det som gjør at kampviljen øker, er å se hvor mange folk som slutter seg til aksjonen. Det kommer folk reisende fra hele landet, fra utlandet, over hele Sapmi – så vi er flere og flere som står sammen om dette, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Politiet bar Greta Thunberg bort fra utenfor Finansdepartementet

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg var en av demonstrantene utenfor Finansdepartementet som onsdag ble fjernet av politiet.


En annen av aktivistene, Oda Andersen, forteller til En av aksjonistene som ble fjernet, var den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. [VG ](https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P40AgX/olje-og-energiministeren-avlyser-utenlandsbesoek)at man føler seg sårbar i en slik situasjon, men at de forsøker å være en del av et stort og viktig budskap.
show more
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Olje- og energiministeren ber Stortinget om å få redegjøre for oppfølgingen av Fosen-saken

Politiet har fjernet Fosen-aktivister som sperret inngangene til flere departementer. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er båret vekk to ganger.


Samtidig som vi er opptatt av å legge til rette for at demonstrantene får ytre sitt budskap, sier presseansvarlig i DSS, Liv Nodeland, til NTB. For det er helt åpenbart at det kreves avbøtende tiltak på Fosen for å være i tråd med det som er våre forpliktelser overfor urfolk. – Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt-Norge. Det har politiet og de som har ansvar for sikkerheten, ansvaret for å påse at blir gjort. – Vi er ikke interessert i å snakke med Aasland. Det som gjør at kampviljen øker, er å se hvor mange folk som slutter seg til aksjonen. Våre krav er som de alltid har vært, sier Isaksen. Det kommer folk reisende fra hele landet, fra utlandet, over hele Sapmi – så vi er flere og flere som står sammen om dette, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til Det er svært viktig for regjeringen å komme frem til en løsning som ivaretar urfolksrettighetene for reindriftseierne på Fosen. Det har Høyesterett slått fast, og det tar vi på største alvor, sier Støre til NTB. – Både jeg, Terje Aasland og resten av regjeringen er opptatt av dialog på en ryddig måte. De avbøtende tiltakene mener Støre at regjeringen har fullt fokus på.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Greta Thunberg båret bort av politiet fra flere departementer – vil fortsette kampen i Oslo

Politiet har fjernet Fosen-aktivister som sperret inngangene til flere departementer. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er båret vekk to ganger.


– Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt-Norge. Samtidig som vi er opptatt av å legge til rette for at demonstrantene får ytre sitt budskap, sier presseansvarlig i DSS, Liv Nodeland, til NTB. – Vi er ikke interessert i å snakke med Aasland. Våre krav er som de alltid har vært, sier Isaksen. Det som gjør at kampviljen øker, er å se hvor mange folk som slutter seg til aksjonen. Det kommer folk reisende fra hele landet, fra utlandet, over hele Sapmi – så vi er flere og flere som står sammen om dette, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til
show more
Post cover
Image courtesy of "Aftenbladet.no"
Aftenbla-bla: Stjålne jakker, yrkesvalg, Hadia Tajik, Greta Thunberg og samer

Janne har stjålet en jakke, og har muligens et lik i bagasjerommet. Harald har ikke fulgt med på nyhetene, men doserer villig vekk likevel. Leif Tore lufter sin ...


- LOKALT Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Leif Tore lufter sin indre Jan Zahl, men Jan Zahl har ikke en indre Leif Tore.


Post cover
Image courtesy of "Document"
Greta Thunberg båret bort fra Finansdepartementet

Greta Thunberg bæres vekk. Foto: Alf Simensen / NTB. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg ble onsdag fjernet med makt av politiet da hun demonstrerte ...


Fjerningen av aktivistene skjer etter at politiet har fått anmodning fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om å fjerne demonstrantene utenfor departementene. – Vi fikk en begjæring fra departementet om å sørge for at ansatte fikk tilgang til bygget, sier innsatsleder Erik Hestvik i politiet til NTB etter at de fjernet aktivistene ved Næringsdepartementet. [VG ](https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P40AgX/olje-og-energiministeren-avlyser-utenlandsbesoek)at man føler seg sårbar i en slik situasjon, men at de forsøker å være en del av et stort og viktig budskap.
show more
Post cover
Image courtesy of "Framtida"
Greta Thunberg boren bort saman med andre Fosen-aktivistar

Fosen-aksjonen veks dag for dag, og onsdag sperra aksjonistane inngangane til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, ...


– Høgsterett har ikkje teke stilling til kva som skal skje med dei to vindkraftverka som i dag leverer ei stor mengd kraft til Midt-Noreg. – Vi er ikkje interesserte i å snakke med Aasland. Krava våre er som dei alltid har vore, seier Isaksen. Det som gjer at kampviljen aukar, er å sjå kor mange folk som sluttar seg til aksjonen. Det kjem folk reisande frå heile landet, frå utlandet, over heile Sápmi – så vi er fleire og fleire som står saman om dette, seier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til Blant dei var klimaaktivist Greta Thunberg, som forlét området utan å snakke med pressa.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nordlys"
Politiet fjernet Greta Thunberg

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg var en av demonstrantene utenfor Finansdepartementet som onsdag ble fjernet av politiet.


Politiet har fått anmodning fra DSS om å fjerne demonstrantene utenfor flere av departementene, blant dem Fiskeridepartementet. – Det er ikke planer om å fjerne flere per nå. Så langt har de forholdt seg til det pålegget som ble gitt. Demonstrasjonene har pågått i flere dager, men Thunberg koblet seg på aktivistene mandag. Dermed ble de fysisk båret vekk av politiet. En annen av aktivistene, Oda Andersen, forteller til
show more