Post cover
Image courtesy of "NRK"
Industripartiet i sterk vekst: – Kan bli ein maktfaktor

Du har neppe sett denne mannen før. Men etter valet kan Jan Inge Selvik og hans parti bli ein maktfaktor i norsk politikk.


Og det er jo difor me i INP veks slik fram som me gjer nå, seier Sjursen. – Det folk reagerer på er prisnivået, at alt stig. – Det er fordi dei har politisk erfaring. Og det er kanskje fordi styringspartia har elitisert seg litt for mykje. – Det er eit konstant trekk ved politikken at ein er imot elitane. Svein Ove Gjersdal er ein av dei som skal stå på stand for å få INP inn i kommunestyra. – Me er dei med kjeledressen på, liksom. Og at dei ikkje let seg styra av utanlandske påfunn. – Det er eit høgt tal i norsk samanheng. – Dei har ein appell med eit større potensial. Fordi dei både kan forhandla med venstre- og høgresida i kommunestyra. – Me er jo eit heilt nytt parti.
show more