8. mars

 
 
Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
8.mars-parolen: Feminist-gruppe bryter ut i protest

Organisasjonen Inkluderende Feminisme vil ikke støtte årets 8. mars-paroler - og lager alternativ markering.


Vi reagerte også på at en av disse to filmet en taler som er sexarbeider og transkvinne. Det er fullt lov å være uenig, men vi må ha en saklig diskusjon heller enn å få alvorlige merkelapper kastet etter oss. – Det var en hendelse som var ganske kjip, men personen ble fjernet ganske raskt. mars-komiteen, fordi flertallet som deltok på parolemøtet i år stemte frem paroler som var imot prostitusjon og for dagens lov. Det var en som sa at transkvinner var menn. Særlig når de fikk disse to parolene og ansvar for disse, sier Ayat Saeid.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagens Medisin"
Jordmor-initiativ på 8. mars ble fullbooket på få timer

Vi har virkelig fått en kjempe-respons. Det har vært helt overveldende, sier Anna Maria Hall, jordmor ved Svelvik og Migra helsestasjon i Drammen.


De er både etnisk norske fra Drammen, ukrainske eller andre nyankomne, og fra resten av verden, som kanskje ikke har fått utført en celleprøve før, fordi det ikke er vanlig i landet de kommer fra. Og ved oppdage dette på et tidlig stadium kan vi forhindre at dette utvikler seg til å bli kreft, sier hun. - Vi har kvinner på både 25 år og 69 år - og alt mellom - som har bestilt time til celleprøve hos oss. Noen ønsker ikke å gå til en mann, noen er nyinnflyttede og har fastlege et annet sted, eller de har ikke fastlege i det hele tatt. Via Kreftregisteret får man en innkalling til å ta celleprøve, men man må selv bestille time for å ta prøven hos fastlegen. Derfor hadde vi et ønske om å nå også de kvinnene vi ikke møter til vanlig gjennom svangerskapsomsorgen, sier Hall.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Overlege Stig Hill tok med datteren i 8. mars-tog

Det er første gang gynekolog Stig Hill går i tog for å protestere. I år kunne han ikke la være.


Tiltak 24: Etablere et brukerutvalg for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv Tiltak 23: Øke helsekompetansen til ulike befolkningsgrupper. Tiltak 1: Etablere en nasjonal komité for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv


Post cover
Image courtesy of "Mitt Kongsvinger"
(+) Trosset kulda for å gå i 8.mars-tog

Årets hovedparole: Ytringsfrihet for alle kvinner! Uten vold, trusler, hets og skam har 8.mars komiteen i Kongsvinger landet på etter mange diskusjoner gjennom ...


Post cover
Image courtesy of "Nordre"
Kvinnedagen 8. mars: Likeverd og likelønn framleis viktige tema

I dag er det 8. mars. Vi har spurt fire personar nokre spørsmål om kva tankar dei har rundt kvinnedagen.


For å få tilgang til vår internetteneste og kunne nytte deg våre tenester, må du akseptere avtalevilkåra. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Om avisa blir borte på grunn av forhold utanfor seljar sin kontroll, eller andre leveringsproblem, vil seljar sitt erstatningsansvar avgrense seg oppetter til det kjøpar har betalt for tilsvarande tidsrom. Prisar for abonnement kan bli justert og nye prisar vil kome fram av nettsidene. Vilkåra kan endrast utan nærare varsel, men ved større endringar vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkåra på ny. Kjøpar kan sjølv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp. Etter fylte 34 år blir abonnementet endra til eit ordinært abonnement og med ordinær pris automatisk. For den enkelte abonnenten vert nye prisar gjeldande frå og med startdato for neste abonnementsperiode. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser. Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser.
show more
Post cover
Image courtesy of "Delta"
8. mars-markering om kvinnehelse: - Ikkje dytt kvinnene tilbake til heimen

8. mars gjesta leiar for kvinnehelseutvalet, Christine Meyer, YS for å snakka om dei store forskjellane mellom helsa til menn og kvinner, ...


Dette betyr mykje for enkeltpersonar, familiar, arbeidsplassar og deltakinga i arbeidslivet og samfunnet, seier YS-leiaren. Det siste i form av 75 tiltak og eit estimat om kostnadar til desse. Kvinner har i utgangspunktet lågare beintettheit enn menn, og tapar ytterlegare beinmasse i samanheng med menopause. Slik er det i dag. - Kvinnehelseutvalet har gitt oss både ei diagnose og ein resept. Kvinner og menn sin kropp og helse er forskjellig. Dette er noko av det kvinnehelseutvalet peikar på, seier Skjæggerud. at det gjev lågare DRG-poengsum i finansieringssystemet i helseføretaksmodellen. - Kvinnehelse har lågare status. Fleire endar med å gå ut i deltidsstilling. Rapporten bekrefter i stor grad at det er kjønnsforskjellar innan helse. Ein konsekvens for mange er at dei må redusera stillingsprosenten sin.
show more
Post cover
Image courtesy of "KOM24.no"
En bønn til alle som jobber med nyhetsbrev som skal ut 8. mars

8. mars er ikke en kommersiell dag. Jeg sverger på tro og ære at jeg boikotter alle butikker som bruker den internasjonale kvinnedagen til å selge stæsj.


Her er min bønn til alle som jobber med nyhetsbrev som skal ut i forbindelse med 8. Har du lyst til å skrive i KOM24? At alle jobber i et trygt og sikkert arbeidsmiljø? Hvis du sitter der og jobber med neste nyhetsbrev med aktuelle tilbud og kampanjer som tilfeldigvis skal ut 8. Kvinner blir stadig utsatt for urealistiske forventninger til hvordan vi skal se ut og oppføre oss. Det gir inntrykk av at likestilling er oppnådd, når dette ikke er tilfellet.
show more
Post cover
Image courtesy of "Fremover"
Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen 8. mars!

Dette gjelder blant annet i USA og i gamle Sovjetunionen. Etter hvert trer en ny kvinnebevegelse frem i vesten på 1960 og 70-tallet som er mer upolitisk og ...


8. Markering av den internasjonale kvinnedagen er høyst aktuell, også i 2023! Trygghet i svangerskap, fødsel og oppfølging etter fødsel er viktig, og bør prioriteres i stedet for kutt i nærsykehus tilbudet. Utnyttelse, trakassering og respektløshet skader sivile i krig, og gir store etterskader psykisk og fysisk. • Med krig i Europa, og andre deler av verden, hvor voldtekt ofte brukes som virkemiddel i krigføringen er kvinner og barn en utsatt gruppe. • Kvinner, unge og eldre, bør føle seg trygge i sitt hverdags- og yrkesliv.
show more
Post cover
Image courtesy of "Aftenbladet.no"
Dette skjer 8. mars: Internasjonal solidaritet står sentralt

Onsdag er det igjen duket for kvinnedagen. Flere av årets paroler handler om å støtte den globale kvinnekampen.


Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
– Hvert år rundt 8. mars får jeg de samme spørsmålene fra journalister

Hvorfor: Fordi det er kvinnedagen, og hun er aktuell med tekstsamlingen «Så lett, så sterk, så øm. Feminisme i norsk poesi». Kan du ikke begynne med å fortelle ...


Jeg har sett i en del filmer og tv-serier at dette ofte kan straffe seg, men jeg er redd for å dø, fordi jeg er så glad i livet. Da hadde jeg fortalt henne at hun er ikke glemt og at hun fortsatt inspirerer mennesker i 2023. I USA har en fjerdedel av statene fjernet retten til trygge aborter, og i Tyrkia og Egypt er det mange kvinner som ikke tør å nevne ordet «feminist». Det er jo også slik at typiske kvinneyrker er systematisk dårligere betalt en typiske mannsyrker, og fortsatt er det slik at kvinner tar på seg langt flere omsorgsoppgaver i samfunnet, noe som igjen fører til at mange ser seg nødt til å jobbe deltid. – Vanskelig å velge, men jeg kan jo nevne det morsomme diktet til Helene Guåker, som jeg leste opp i Helgemorgen i NRK. – Dette er en bok der jeg har samlet et utvalg av dikt i norsk poesi, som jeg tolker som feministiske.
show more
Post cover
Image courtesy of "BLIKK AS"
Inkluderende Feminisme på kvinnedagen i Oslo

Mens hovedarrangementet som vanlig går av stabelen på Youngstorget, arrangerer Inkluderende Feminisme for andre året på rad alternativ markering på den ...


På Melahuset markeres dagen med boklansering, musikalske innslag og debatt om kvinner og utdanning med utgangspunkt i situasjonen for kvinner i Afghanistan, mens Oslo Hardkor inviterer til fest på Blitz. Årets hovedparole er dedikert til kvinneopprøret i Iran, og Jin, Jiyan, Azadi - Kvinne, Liv, Frihet - er et kurdisk slagord som har sine røtter i Rojava. – Sosialistisk Kor har meldt at de vil synge for oss, og det synes vi er en veldig hyggelig form for anerkjennelse. Når ikke-binære i tillegg er nektet stemmerett så mener vi at det er et klart uttrykk for at marginaliserte minoriteter ikke er velkommen til å delta på 8. Likevel opplever vi at personer som uttaler seg ekstremt transfobisk får komme til orde gjentatte ganger, og at det ikke reageres når de samme personene filmer transpersoner som snakker, påpeker Staalesen. – Vi har erfart at åpenlys transfobi tillates på parolemøter, og at det snakkes nedsettende om og til sexarbeidere.
show more
Post cover
Image courtesy of "Human Rights Service"
8. mars – en dag tømt for mening

Siden den gang har nemlig antall jenter og kvinner i Norge som lever i et undertrykkende mørke kun økt. Dette mørket vil ikke de organiserte feministene rette ...


Dere skal vite at dere ikke er glemt – av oss. Det er så mange skjebner, så mange vonde historier som dukker opp i tankene på en dag som denne. Vi har vært en pest og plage i over 20 år for alle dem som hardnakket har benektet forholdene på den islamske bakken i Norge, være seg ufrivillige ekteskap, bigami, kjønnslemlestelse, dumping for å hindre at jenter integreres i Norge, kvinner som holdes fast i shariaekteskap med mer. Jeg vil påstå at det er ingen i Norge som har gjort mer for reell kvinnekamp enn oss i HRS. Den seksualiserte volden i disse tvangsekteskapene er en annen tragisk – og «glemt» – historie som den organiserte kvinnebevegelsen heller aldri har brydd seg døyten med. I HRS er det ingen som heiser flagget 8. En reversering til en tilstand vi aldri har hatt i kjent norsk historie. Heller ikke hvor mange som lever med menn som er bigamister. Være seg innad i familien, storfamilien, av en koranlærer eller en «hellig» mann i opprinnelseslandet. Et blikk som for meg sa alt om ikke å få være en del av et lekende barnefellesskap i Norge. Akkurat det var hele inngangen min til feltet da jeg startet ut i 1992: Jenter i Norge som tvangsgiftes, typisk i foreldrenes hjemland, og typisk til mannlige familiemedlemmer. Hennes skikkelse og hennes ansiktsuttrykk – tomt og hardt – brant seg fast i meg for evig.
show more
Post cover
Image courtesy of "Tidens Krav"
Nordmøre markerer 8. mars: – Viktigere enn noen gang

I Surnadal er det igjen Surnadal Ap, Surnadal SV og Folkeakademiet som går sammen og inviterer til markering i lokalene til Frivilligsentralen i Miljøgata ...


I Sunndal er det først samling på Øra Kafe klokka 18.00. mars i Surnadal enn det er for eksempel i Sunndal, sier Iversen. Heringstad sitter også i 8. mars-komiteen i Tingvoll. Arrangementet er i Tingvoll Økopark. Hun holder foredraget «Sju slag», der hun tar for seg en serie offentlige debatter om kvinners deltakelse i samfunnet, fra slutten av 1800-tallet og fram til kvinner fikk stemmerett i 1913. Men det skal bli nytt innhold i appellen, smiler Iversen. Alle betaler inngangsbillett etter evne og 8. I Tingvoll er hovedarrangementet for kvinnedagen lagt til fredag 10. – Det er et passelig stort lokale. Det er færre unge med på 8. – Vi har fått ukrainske Alona Vlasova (25) til å holde hovedtalen.
show more
Post cover
Image courtesy of "Telen"
God 8.mars!

Det har ikke alltid vært bare fred og fordragelighet når 8.mars-komiteene landet rundt setter sine paroler og kamptemaer for toget og dagen.


Alle disse temaene er viktige - også her lokalt i Notodden og Hjartdal. Det har også vært et savn at rettighetene for kvinner med funksjonsnedsettelse skulle løftes høyere på agendaen, og at deres muligheter i arbeidsliv og hverdagsliv skulle være vel så viktig for likestillingskampen som deres medsøstres rett på lik lønn for likt arbeid. Men i år har det ikke vært mulig å overse den kampen kvinner i andre land, som Iran, kjemper på liv og dessverre også død.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Kun ett 8. mars-tog på kvinnedagen i hele Rogaland

– Det er litt synd med togene som forsvinner, mener likestillingsforsker. Monica Vuyk Høiland på kvinnedagen 8. mars i Byparken, Stavanger. Fra markeringen i ...


Hun synes også det er litt trist at de ikke har et eget tog i Haugesund på kvinnedagen. Målet vårt er å løfte viktige problemstillinger, løfte arrangementet, stå samlet og ta det tilbake i hverdagen, sier hun. Og det blir litt mer aksjonistisk, sånn som vi liker, sier Norheim. Hun synes det er litt synd med togene som forsvinner. Hun mener det er viktig å fortsette å markere kvinnedagen. – Vi har ikke hatt tid rett og slett.
show more
Post cover
Image courtesy of "Fredriksstad Blad"
8. mars – jobben er på langt nær ferdig

For litt siden satt jeg og pratet med en annen kvinne. Hun var yngre enn meg, og vi diskuterte kvinnedagen og kvinnepolitikk.


Jenter/kvinner her i vårt nærmiljø som ikke får lov til å gå ut uten et mannlig familiemedlem. [Kvinnehelse er folkehelse](https://www.f-b.no/kvinnehelse-er-folkehelse/o/5-59-2892869) Det skal vi glede oss over, og det betyr at den jobben som har vært gjort, har båret frukter. Vi skal være glade for at mange unge norske kvinner ikke føler at de blir diskriminert fordi de er kvinner. Jeg for min del, ca en generasjon over henne, har nemlig følt på å bli diskriminert fordi jeg er kvinne. For litt siden satt jeg og pratet med en annen kvinne.
show more
Post cover
Image courtesy of "VårtOslo"
Kvinnedagen 8. mars! Her er hva som skjer på dagen

8. mars er dagen da kvinneforkjempere samles på Youngstorget til appeller, kulturinnslag og tog gjennom byen. Men det skjer også mye annet gøy denne dagen.


I dag blir den internasjonale kvinnedagen feiret verden rundt for å markeres kvinners kampsaker og rettigheter. mars blir erklært som internasjonal kvinnedag av FN i forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975. Konferansier er journalist, forfatter og økonom Shazia Majid.


Post cover
Image courtesy of "Forskerforum"
8. mars: – Det er en generelt økende oppslutning om likestilling

Etter ti år med likestillingsforskning peker pilene i riktig retning, mener senterleder Mari Teigen.


Men det er kjempedyrt for det offentlige å øke lønnen i slike arbeidsintensive yrker, og det støter også mot den norske forhandlingsmodellen. – Det er store problemer knyttet til midlertidighet, og det har blitt smalere krav for å gjøre en karriere og oppnå fast stilling. Men noen av de utdanningene har eksepsjonelt høye krav for å komme inn, da er det mulig å sette en terskel på hva du som minimum må ha for å være aktuell, og så kan man ha andre prosedyrer for inntak. Det er det så langt lite som tyder på. Men det er ikke det som skjer når friheten øker. Det store spørsmålet er hva det betyr.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Hva er vitsen med 8. mars?

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Kjønn er diskutert og debattert hele tiden i vesten: Ikke fordi menn og kvinner er så viktige, men fordi ...


Som kvinner i 2023 må vi sørge for at vi gir og får respekt hjemme, på jobb, og ellers i samfunnet. Ironisk nok, er det derfor slik at om vi er fattige så er vi plutselige mer likestilte som kjønn også. Men det var vel ikke bare fokuset fra kvinner i samfunnet som gjorde at disse endringene fant sted? Jeg sier det spesielt fordi det finnes mange andre grupper i samfunnet som også kunne trengt en dag, kanskje langt oftere enn kvinner i 2023: Fattige for eksempel. mars er i utgangspunktet bra, fordi mange kvinner over hele verden kjemper hver dag for sin egen trygghet, sine rettigheter og det å bli behandlet med respekt. Derfor ser vi et kontinuerlig overfokus på temaet – slik som fokuset på LGBTQ – og alt som har med LGBTQ å gjøre.
show more
Post cover
Image courtesy of "Frifagbevegelse.no"
«Våre døtre kan ikke vente 50 år på likelønn»

Vi oppnår ikke likelønn i Norge av å diskutere tallene. Vi må diskutere løsningene. Det er på tide at partene i arbeidslivet og staten setter seg ned.


Det er ikke alltid det er like lett å kommunisere med en tolk og særlig ikke over telefon, synes sosionom Linda Bendiksen. Men at jeg ikke får lønn og at jeg neste måned må dekke opp for en gjeld til arbeidsgiveren. – Noen må tørre å ta ansvar og si at nok er nok. Vi har lang tradisjon i Norge for å løse de store utfordringene i fellesskap. Vi trenger politiske løsninger for å utjevne lønnsforskjellene som ikke kan adresseres i ordinære tarifforhandlinger. LO skriver [i den tariffpolitiske uttalelsen](https://www.lo.no/hva-vi-mener/lonn/nyheter-om-lonn-2023/vedtak-mellomoppgjoret-2023/) at likelønn skal prioriteres i lønnsforhandlingene, og krever høyere lønnsvekst for kommuneansatte som har blitt hengende etter. De fleste er kvinner, i helse- og omsorgsyrker, i offentlig sektor. Det rammer unge i etableringsfasen, med høye studie- og boliglån. Og hvorfor er det slik at vi må forsvare lønnsgapet, kun fordi vi kan forklare deler av det? Det er ingen hemmelighet at kvinner jobber mer deltid, i omsorgsyrker, i offentlig sektor. At lønnsgapet mellom kvinner og menn vokser, er ikke likestillingslandet Norge verdig. For hvert skritt vi tar i retning likelønn, rykker vi to tilbake.
show more
Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
Debatt: 8. mars: Det er farlig å være kvinne

DERYA INCEDURSUN, forbrukerøkonom i Nordea. For et par år tilbake leste jeg en tweet fra en kvinne som stilte dette spørsmålet (på engelsk):.


Det er også viktig å forstå og ta på alvor at vold setter kvinners fysiske og psykiske helse i fare. 81 000 kvinner og jenter ble drept i 2020, rundt 47 000 av disse (58 prosent) ble drept av en partner eller et familiemedlem, noe som tilsvarer én kvinne drept i sitt eget hjem hvert 11. Mer enn 640 millioner kvinner over 15 år er blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner blir stort sett begått av personer i familien og nære relasjoner. [Les ogsåNesten én av fire kvinner har blitt utsatt for voldtekt. Voldsutøveren finnes i alle sosiale, kulturelle og religiøse miljøer, og flertallet er menn. I oktober 2020 publiserte Kripos en rapport om voldtektssituasjonen i Norge som viser at det i 2019 ble anmeldt 73 overfallsvoldtekter. I 2021 var det 14 overfallsvoldtekter bare i Oslo. For å unngå denne ubehagelige følelsen har jeg bestemt meg for aldri å gå hjem eller reise kollektivt etter kl. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kjent på fryktfølelsen når jeg har gått hjem i mørket og hatt en mann gående bak meg. Han kan jo være verdens snilleste mann, men det kan jeg ikke med sikkerhet vite. Mange kvinner svarte at de ville tatt seg en spasertur midt på natten.
show more
Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
Onsdag 8. mars: Dette skjedde i natt

Aktor krever dødsstraff for «sykkelsti-terroristen» i New York.


[forårsaket kaos og frykt på en flyvning mellom Los Angeles og Boston.](https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/gEJ0j5/stoppet-rabiat-mann-paa-fly)Seks passasjerer var med å gripe inn da en 33-åring truet og stakk et av besetningsmedlemmene med en ødelagt skje i halsen. [ukrainsk krigshelt, med dekknavnet «da Vinci» - tirsdag ble drept i kampene ved byen Bakhmut.](https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/wA989G/ukrainsk-krigshelt-drept-i-kamp-med-russerne)Han fikk en prestisjefylt orden i 2021. Aktor i saken ber om dødsstraff.](https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zE9gxb/rettssak-i-new-york-aktor-ber-om-historisk-straff)Er juryen enig vil dette være første gang på 60 år at noen dømmes til døden i staten New York.
show more
Post cover
Image courtesy of "Trønderdebatt"
Hvor mange 8. mars-markeringer må til før patriarkatet faller?

I år er det femti år siden det første 8. mars toget ble arrangert i Trondheim etter krigen. Først i toget gikk fire kvinner fra henholdsvis Trondhjems ...


Mange av parolene i årets 8. Med revolusjonen som de iranske kvinnene har stått i spissen for siden september 2022, avslutter jeg med en parole, født av de iranske kvinnene: «Kvinne, liv, frihet – i hele verden!». Som feminist stiller jeg spørsmålstegn med premissene for fortellingen, som jeg tenker er basert på en patriarkalsk tankegang og historieskriving. mars tog, kunne, med noen få omformuleringer, vært bruk i 8. mars 2023 er jeg glad for at en av hovedparolene i toget er «Feminister for Fred». mars møtene jeg var på, før den andre bølge feminister tok over organiseringen av 8. Én ting jeg tok med meg fra de første 8. Jeg husker ikke, jeg har gått i alle togene i Trondheim, med få unntak. Det var på slike møter at jeg startet feiringen av 8. Det var «pokker ikke nok» med «Jomfrugata» og «Geitveita». 8. Feminalen må også nevnes og anno 2023 foregår det 8.
show more
Post cover
Image courtesy of "Frifagbevegelse.no"
Hvorfor feirer vi 8. mars? Her er ti spørsmål og svar

Dette er den internasjonale kvinnedagen og en av de viktigste dagene i året. 8. mars blir feiret verden rundt for å markeres kvinners kampsaker og ...


Det er ikke alltid det er like lett å kommunisere med en tolk og særlig ikke over telefon, synes sosionom Linda Bendiksen. Terje Haugen, en av tre som driver reindrift i Nord-Fosen Siida. Flere ganger har han opplevd å bli mobbet når han har koften på, men han har funnet sin måte å stå i det på. Kvinner ved Universitetet i Oslo gikk i bresjen for en felles markering med de andre kvinneorganisasjonene. Han mener konsernet kunne gjort mer for å beholde eksportdelen av Jarlsberg-produksjonen hjemme i Norge. Først i 1972 blir kvinnedagen gjenopptatt med små og store demonstrasjonstog i hele landet. Dette er den internasjonale kvinnedagen og en av de viktigste dagene i året. I 1909 var det kvinnelig stemmerett i tre land: New Zealand, Australia og Finland. På landsbasis skal 30.000 ha deltatt i markeringer av ulike slag. Hun stiftes Aps kvinneforbund i 1901, og året etter var hun den første av de seks nyvalgte kvinnene som tok ordet i Kristianias bystyre. mars er nemlig en merkedag i norsk kvinnehistorie. Da må vi mer enn hundre år tilbake i tid.
show more
Post cover
Image courtesy of "Trønderdebatt"
Trenger vi egentlig 8. mars?

Vi er veldig likestilte i Norge og det vel ikke nødvendig å ha en egen dag for å markere kvinnepolitikk.


Men det kan ikke være sånn at den filmen vises en gang og så er vi ferdige med temaet. Fordi krefter som ønsker å ta oss tilbake i tid de finnes, men vi skal ikke gi oss. Vi må bli flinkere til å snakke i lag og ikke tro at alle andre har det så mye enklere enn oss selv. Det er et dårlig utgangspunkt og noe de tar med seg resten av livet. Men det er også veldig alvorlig om barna «bare» er tilskuere til det som skjer. Hun viser oss at rettigheter som tidligere er kjempet fram ikke kan tas for gitt.
show more
Post cover
Image courtesy of "Ung"
Derfor markerer vi kvinnedagen 8. mars

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier at likestilling ikke kommer av seg selv. ( ...


– Det får mange viktige stemmer til å stilne, og det er et stort tap for demokratiet vårt. Det er feil, sa Hege Kristin Andreassen, som er samfunnsforsker og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Det betyr at de jobber mindre enn det som er vanlig, og derfor tjener de også mindre. – I tillegg trenger vi et økt fokus på kvinnehelse – altfor ofte tar man utgangspunkt i mannskroppen for hva som er normalen. – Årets tema er kjempeviktig. mars er en viktig dag for å minne oss på all likestilling vi må jobbe med – hver dag, sier Trettebergstuen. Internett gir nye arenaer for kvinnehat, hets og seksuell trakassering. Men de siste tiårene har flere kvinner valgt en utdanning som tradisjonelt har vært mannsdominert. – Forskning viser at det er gjennom arbeid med ledelse man kan endre strukturene. Fire av fem jobber i et manns- eller kvinnedominert yrke, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er kjønnsdelt. – Et annet viktig tema er digital vold. Det er fordi det er færre eldre kvinner som jobber.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Dickpicks og gangbang på barnerommet

Over halvparten av landets 13–18 åringer har sett porno. Og vipps – så lurte de ikke lenger på hvordan barn blir til, og analsex og fisting er det første de ...


Og min jobb som (snart ferdig) helsesykepleier er å snakke med barna deres om det de opplever, og det som venter dem. Og vipps – så lurte de ikke lenger på hvordan barn blir til, og analsex og fisting er det første de kan knytte til «å sexe». Samtykke lov nå!» og «Ja til en pornofri barndom!». Det er også mange som jobber organisert mot den skadelige pornoindustrien og pornokulturen. Men det er ikke bare skjermavhengigheten, stillesittingen og fraværet av lek som gjør meg bekymret i dette store eksperimentet. Foreldre ønsker mindre skjermtid i barneskolen, og alle er bekymret for hvilke konsekvenser tiden foran skjerm har for våre unge og håpefulle.
show more
Post cover
Image courtesy of "Fagforbundet"
Holdt 8. mars-appell til taktfaste trommer

Bodø paradekorps, som består av over 50 damer, innledet markeringen av kvinnedagen på Sykehuskonferansen. Les hele 8. mars-appellen til ...


Kjønnsnøytraliteten i dagens handlingsplaner, strategier, veiledere og evalueringer står i veien for å utvikle treffsikre tiltak som tar høyde for den store forskjellen. Kvinner og menn har ulik biologi, de lever ulike liv, og de rammes ulikt av sykdom. Kvinner tjente gjennomsnittlig 87,9 prosent av menns lønn i 2021. Dagens utvalg, ledet av Christine Meyer, slår fast at vi på de mer enn 20 årene som har gått, ikke har fulgt opp forrige melding. Dette perspektivet må ligge til grunn for å sikre gode helsetjenester for alle, uavhengig av kjønn.» verdenskonferanse om kvinner, som forpliktet regjeringene – også Norges – til å sikre at all politikk skal reflektere integrering av kjønnsperspektivet. Det avgjørende er hvordan vi lever. Bodø paradekorps, som i alt består av over 50 damer, holdt en trommende intro til 8. Det er 346 treff på vold i utredningen, og utvalget mener arbeidet med vold og overgrep er like viktig for kvinners helse som i 1999. At sykehuskonferansen faller sammen med markeringen av 8. mars-markeringen under årets Sykehuskonferanse i Bodø. Utvalget ga uttrykk for at en grunnleggende forutsetning for godt arbeid med kvinners helse og helsetjenester er en verdimessig forankring i likestilling og anerkjennelse av forskjell og likeverd både mellom kvinner og menn, og mellom ulike kvinner.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
8. mars i Stavanger: Redningskvinner og tordentaler

Redningsselskapet stilte med fullt «kvinnskap», og i byparken lød appeller fra, blant andre, ordfører Kari Nessa Nordtun og Romina Zadehkabir fra ...


− Vi er samlet her i kveld for å feire, protestere og endre. Vi er samlet for kvinner i Iran som frykter hijab-politiet, og kvinner i Ukraina som flykter med barn under armen. På kaien møter RA Tarjei Sandnes, som er regionrådgiver i Redningsselskapet i Stavanger. − Jeg hadde lyst på en ny hobby, og så liker jeg action. Hun er én av fire som er de eneste kvinnene i Redningsselskapet i Stavanger − sammen med 61 menn. Dette er en plass hvor vi alle får mestring og ser at vi er gode på hver våre ting og sammen, sier Julie Trommald til Rogalands Avis.
show more
Post cover
Image courtesy of "Akershus Amtstidende"
(+) Ønsker taler vekk fra 8. mars-arrangementet: – Ugreie kommentarer fra begge leire

Rød Ungdom har trukket seg i protest, og i sosiale medier oppfordrer de folk til å gjøre andre ting enn å stille på fellesmarkeringen på Tangenten.


Akershus Amtstidende er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Rød Ungdom har trukket seg i protest, og i sosiale medier oppfordrer de folk til å gjøre andre ting enn å stille på fellesmarkeringen på Tangenten.


Post cover
Image courtesy of "avisa-st.no"
(+) 8. mars og likestilling: - Hvordan ligger vi egentlig an?

De som forsøker å finne svar på dette store spørsmålet, er professor Berit Gullikstad, AP-politiker Sara Shafigi i Trondheim og kommentator og journalist ...


Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Kvinnedagen: - Håper dette er siste gang vi går i tog for en samtykkelov

Medlem i 8. mars-komiteen i Stavanger, Rødt-politiker Sara Nustad Mauland, håper mange stiller i årets tog onsdag ettermiddag.


Det er problematisk fordi 70 prosent har en frys-reaksjon under voldtekt og stivner til, sier Kråkenes. Én av parolene som mottok flest stemmer er «Den som tier samtykker ikke – ja til en reell samtykkelov». Slik at vi kan få en samtykkelov der begge parter må gi aktivt samtykke, sier Kråkenes. Ifølge Kråkenes er samtykkeloven som nå er på høring ikke ideell. Vi i kvinnebevegelsen har alltid visst at det er store mørketall, sier Mauland. Nå håper vi mange vil bli med oss i toget å heie dette fram. Vi har også hatt sakene om voldtekt og seksuell trakassering i Forsvaret som nylig har kommet fram, sier Mauland. Ifølge dagens lovverk blir ikke overgrep ansett som voldtekt uten at vold, trusler eller bevisstløshet er involvert. Amnesty International har siden 2012 aksjonert for en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. mars-komiteen har åpne møter der de stemmer over hvilke paroler som skal brukes i toget. Mauland mener studien gjør det tydelig at vi fortsatt trenger kvinnekamp. Medlem i 8.
show more
Post cover
Image courtesy of "Radio Haugaland"
Ingen 8-mars tog i Haugesund

Det var bare ett tog på kvinnedagen i Rogaland i år, og det var i Stavanger. I Haugesund var det parole-markering utenfor Haugesunds folkebibliotek.


mars-komiteen i Haugesund har sitt kvinnedagsarrangement. Hun synes ifølge kanalen også det er litt trist at de ikke har et eget tog i Haugesund på kvinnedagen. I Haugesund var det parole-markering utenfor Haugesunds folkebibliotek.


Post cover
Image courtesy of "Dagen"
Én av disse kristne kvinnene satser på å rekke et 8. mars-tog

– Uansett mener jeg at man kan feire oss kvinner og løfte frem kvinnesaker hele året, ikke bare på 8.mars. Det sier Alva Helena Porter Ramse (17) som bor i ...


For å lese kommentarene eller selv kommentere saken må du være innlogget på Facebook i samme nettleser som du bruker når du besøker dagen.no. Har du fortsatt problemer kan du skrive til


Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
8. mars: Slik investerer kvinner og menn

Publisert 8. mars 2023 kl. 18.34. Lesetid: 1 minutt. Artikkellengde er 47 ord. 08.03.2023 På kvinnedagen ser vi nærmere på hva tallene forteller oss om ...


Daglig leder i Aksje Norge, Kristin Skaug, kommer til studio for å dele tall og innsikt. Publisert 8. 8.


Post cover
Image courtesy of "Khrono"
8. mars: Kvinnelige akademikere og identitetskritisk kjønnsforskning

Vi inviterer med dette Åmås og Mohn til å bidra med sine innspill til hvordan vi kan sørge for en faglig forankret forskningsdebatt der kvinner og menn ...


I intervjuet med Khrono refererer Åmås til en «tapt generasjon», ikke en generasjon kvinnelige akademikere. 17.42: I innlegget heter det at «Knut Olav Åmås sier til Khrono at en hel generasjon kvinnelige akademikere er tapt for den offentlige debatten» . Biologisk kjønn er av særlig betydning for kvinner grunnet kombinasjonen av undertrykking med utgangspunkt i kjønnsroller og at kvinner er fysisk svakere og med en helt annen og tyngre rolle i reproduksjonen enn menn. Faren fra Twitter representerer mange som ser med uro på det som skjer i skolene og i samfunnet. Biologisk kjønn har betydning for alle og særlig relevans for seksuelle relasjoner og reproduksjon, og for trygghet, verdighet og rettferdighet, som i sport, i fengsler, garderober og på toaletter. Og han er anonym av en grunn: å stille spørsmål om disse temaene er forbundet med fare. Nylig trakk de deler av sitt undervisningsopplegg «Uke 6» tilbake etter at en far slo alarm på Twitter og viste at Sex og politikks skoleopplegg inneholder foruroligende materiale. Forskere fra Norden undersøkte for første gang begrepet «kjønnsidentitet» i lovverk, skole, forvaltning og akademia ut fra et identitetskritisk perspektiv. På den andre siden blir det tross vår innsats ikke oppfølging og debatt, fordi tema kvinner løfter opp har vikeplikt for det som representerer «tidsånden». Fra ikke-forskere og foreldre, derimot, er det stor interesse, og takknemlighet. Det vi derimot har fått, er anonyme brev til våre ledere om at vi er en fare for demokratiet. Men vi er også delvis uenige med Åmås og Mohn.
show more
Post cover
Image courtesy of "Lofotposten"
(+) Se bilder fra 8. mars-toget!

Fra Lofoten folkehøgskole til Arbeideren ble det ropt slagord om samtykkelov, abort-rett, inkludering og selvbestemmelse. Langs veien ble toget heiet frem ...