Solstad

 
 
Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
Solstad Offshore selger PSV-flåten til 20 prosent rabatt

STØTTER SALGET: Fearnley Offshore Supply-analytiker Jesper Skjong trekker frem at salget er strategisk riktig for Solstad Offshore. Foto: Ivan Kverme.


mars 2023 klokken 15.39 mars 2023 kl. Fearnley mener rabatten er på drøyt 20 prosent


Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Solstad Offshore selger 37 skip for seks mrd. kroner

Salget letter gir det gjeldstyngede rederiet pusterom, men markedet sender aksjen ned. – Jeg syns jeg har gjort et godt salg, sier sjefen.


Nest største aksjonær er John Fredriksens SFL Corporation, med drøyt seks prosent av aksjene. Det fremgår også av proforma-tabellen at selskapets kontantbeholdning forblir uendret som følge av salget, på 2,17 milliarder kroner. I meldingen beskriver Solstad salget som «et strategisk grep» som vil føre til en reduksjon av selskapets gjeld med rundt seks milliarder kroner. Det betyr at det totale antallet skip i Solstad Offshore reduseres fra 86 til 41. Dette grepet er derfor i tråd med vår strategi om å være en nøkkelbidragsyter i det grønne skiftet, sier Solstad-sjef Lars Peder Solstad i børsmeldingen. Andelen av omsetningen som kommer fra fornybar-sektoren vil øke fra 17 til 23 prosent.
show more
Post cover
Image courtesy of "smp.no"
(+) Sel 37 skip – fleire hundre tilsette får ny arbeidsgivar

Solstad Offshore sel 37 PSV-skip og kvittar seg med seks milliardar kroner i gjeld.


Post cover
Image courtesy of "Maritimt Magasin"
Solstad med strategisk salg av PSV-flåten

Datterselskaper av Solstad Offshore ASA har signert en avtale med amerikanske Tidewater Inc. angående salget av 37 plattform forsyningsfartøyer.


Solstad vil tilby administrasjonstjenester til Tidewater i en overgangsperiode for å legge til rette for en smidig overføring for partene og kundene. – Etter at transaksjonen er gjennomført vil Solstads kjernekompetanse bli enda bedre anvendt til å videreutvikle CSV- og AHTS-segmentene, inkludert utvikling av servicetilbudet, og kapitalisere på en enda sterkere posisjon i markedet for fornybar energi. Sluttføring av transaksjonen er betinget av tredjepartsgodkjenning fra utvalgte befraktere og konkurransemyndigheter, kjøpers finansiering og oppfyllelse av avtalemessige betingelser. Transaksjonen vil forbedre Solstads gjeldsbetjeningsevne og likviditetsposisjon. Konstruksjons- og ankerhåndteringssegmentene genererer i økende grad sine inntekter fra fornybar energimarkedet. Partene kan avbryte transaksjonen dersom den ikke er gjennomført innen sluttdatoen 30. Grepet er derfor i tråd med strategien om å være en betydelig bidragsyter i energiomstillingen. Solstads flåte vil fortsatt bistå kunder som opererer innen offshore energi. I mangel av slike samtykker innen sluttføringen av transaksjonen vil den økonomiske interessen i certepartiet overføres til Tidewater og frem til nødvendige samtykker er gitt eller certepartiet utløper. angående salget av 37 plattform forsyningsfartøyer. Foto: Solstad Det totale kontantvederlaget som skal betales for flåten er omtrent 577 millioner amerikanske dollar.
show more
Post cover
Image courtesy of "Radio Haugaland"
Solstad Offshore selger 37 skip

Næringsliv: Tidewater betaler i følge meldingen 577 millioner USD hvilket innebærer at Solstads gjeld reduseres med om lag 6 milliarder kroner.


– Som følge av salget til Tidewater, vil Solstads kjernekompetanse kunne utnyttes bedre til å utnytte mulighetene i konstruksjons- og ankerhåndteringsmarkedene, herunder å bygge en sterkere posisjon innenfor fornybart. Tidewater vil også tilby jobb til et utvalg landansatte. – Salget innebærer et strategiskifte for oss i et marked i endring.
show more
Post cover
Image courtesy of "Aftenbladet.no"
Solstad Offshore selger 37 skip for seks milliarder

Offshorerederiet selger unna flåten med forsyningsskip til amerikanske Tidewater. KVITTER SEG MED SKIP: Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad.


Kriseårene har imidlertid etterlatt Solstad med en gjeld på over 21 milliarder kroner. PSVene støtter hovedsakelig olje- og gassindustrien, mens AHTSene (ankerhåndteringsfartøy) og CSVene (konstruksjonsskip) kan betjene alle offshore energisektorer, inkludert olje, gass og fornybar energi, sier Solstad – sjef Lars Peder Solstad. Tidewater vil øke sine prognoser for årets inntekter til 1,03 milliarder dollar, gitt at kjøpet sluttføres i slutten av andre kvartal. Etter salget vil Solstad sitte igjen med en flåte på 41 avanserte offshoreskip i drift, pluss seks skip som vurderes solgt. Med oppgjøret på seks milliarder kroner kan Solstad betale ned på gjelden. Solstad skriver i meldingen at grepet reduserer gjelden med rundt seks milliarder kroner og rederiet peker på at det vil styrke balansen, evnen til å betjene gjeld og likviditeten.
show more