8. mars

 
 
Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
Debatt: 8. mars: Det er farlig å være kvinne

DERYA INCEDURSUN, forbrukerøkonom i Nordea. For et par år tilbake leste jeg en tweet fra en kvinne som stilte dette spørsmålet (på engelsk):.


Det er også viktig å forstå og ta på alvor at vold setter kvinners fysiske og psykiske helse i fare. 81 000 kvinner og jenter ble drept i 2020, rundt 47 000 av disse (58 prosent) ble drept av en partner eller et familiemedlem, noe som tilsvarer én kvinne drept i sitt eget hjem hvert 11. Mer enn 640 millioner kvinner over 15 år er blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner blir stort sett begått av personer i familien og nære relasjoner. [Les ogsåNesten én av fire kvinner har blitt utsatt for voldtekt. Voldsutøveren finnes i alle sosiale, kulturelle og religiøse miljøer, og flertallet er menn. I oktober 2020 publiserte Kripos en rapport om voldtektssituasjonen i Norge som viser at det i 2019 ble anmeldt 73 overfallsvoldtekter. I 2021 var det 14 overfallsvoldtekter bare i Oslo. For å unngå denne ubehagelige følelsen har jeg bestemt meg for aldri å gå hjem eller reise kollektivt etter kl. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kjent på fryktfølelsen når jeg har gått hjem i mørket og hatt en mann gående bak meg. Han kan jo være verdens snilleste mann, men det kan jeg ikke med sikkerhet vite. Mange kvinner svarte at de ville tatt seg en spasertur midt på natten.
show more
Post cover
Image courtesy of "Mitt Kongsvinger"
(+) Trosset kulda for å gå i 8.mars-tog

Årets hovedparole: Ytringsfrihet for alle kvinner! Uten vold, trusler, hets og skam har 8.mars komiteen i Kongsvinger landet på etter mange diskusjoner gjennom ...


Post cover
Image courtesy of "Delta"
8. mars-markering om kvinnehelse: - Ikkje dytt kvinnene tilbake til heimen

8. mars gjesta leiar for kvinnehelseutvalet, Christine Meyer, YS for å snakka om dei store forskjellane mellom helsa til menn og kvinner, ...


Dette betyr mykje for enkeltpersonar, familiar, arbeidsplassar og deltakinga i arbeidslivet og samfunnet, seier YS-leiaren. Det siste i form av 75 tiltak og eit estimat om kostnadar til desse. Kvinner har i utgangspunktet lågare beintettheit enn menn, og tapar ytterlegare beinmasse i samanheng med menopause. Slik er det i dag. - Kvinnehelseutvalet har gitt oss både ei diagnose og ein resept. Kvinner og menn sin kropp og helse er forskjellig. Dette er noko av det kvinnehelseutvalet peikar på, seier Skjæggerud. at det gjev lågare DRG-poengsum i finansieringssystemet i helseføretaksmodellen. - Kvinnehelse har lågare status. Fleire endar med å gå ut i deltidsstilling. Rapporten bekrefter i stor grad at det er kjønnsforskjellar innan helse. Ein konsekvens for mange er at dei må redusera stillingsprosenten sin.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
– Hvert år rundt 8. mars får jeg de samme spørsmålene fra journalister

Hvorfor: Fordi det er kvinnedagen, og hun er aktuell med tekstsamlingen «Så lett, så sterk, så øm. Feminisme i norsk poesi». Kan du ikke begynne med å fortelle ...


Jeg har sett i en del filmer og tv-serier at dette ofte kan straffe seg, men jeg er redd for å dø, fordi jeg er så glad i livet. Da hadde jeg fortalt henne at hun er ikke glemt og at hun fortsatt inspirerer mennesker i 2023. I USA har en fjerdedel av statene fjernet retten til trygge aborter, og i Tyrkia og Egypt er det mange kvinner som ikke tør å nevne ordet «feminist». Det er jo også slik at typiske kvinneyrker er systematisk dårligere betalt en typiske mannsyrker, og fortsatt er det slik at kvinner tar på seg langt flere omsorgsoppgaver i samfunnet, noe som igjen fører til at mange ser seg nødt til å jobbe deltid. – Vanskelig å velge, men jeg kan jo nevne det morsomme diktet til Helene Guåker, som jeg leste opp i Helgemorgen i NRK. – Dette er en bok der jeg har samlet et utvalg av dikt i norsk poesi, som jeg tolker som feministiske.
show more
Post cover
Image courtesy of "Human Rights Service"
8. mars – en dag tømt for mening

Siden den gang har nemlig antall jenter og kvinner i Norge som lever i et undertrykkende mørke kun økt. Dette mørket vil ikke de organiserte feministene rette ...


Dere skal vite at dere ikke er glemt – av oss. Det er så mange skjebner, så mange vonde historier som dukker opp i tankene på en dag som denne. Vi har vært en pest og plage i over 20 år for alle dem som hardnakket har benektet forholdene på den islamske bakken i Norge, være seg ufrivillige ekteskap, bigami, kjønnslemlestelse, dumping for å hindre at jenter integreres i Norge, kvinner som holdes fast i shariaekteskap med mer. Jeg vil påstå at det er ingen i Norge som har gjort mer for reell kvinnekamp enn oss i HRS. Den seksualiserte volden i disse tvangsekteskapene er en annen tragisk – og «glemt» – historie som den organiserte kvinnebevegelsen heller aldri har brydd seg døyten med. I HRS er det ingen som heiser flagget 8. En reversering til en tilstand vi aldri har hatt i kjent norsk historie. Heller ikke hvor mange som lever med menn som er bigamister. Være seg innad i familien, storfamilien, av en koranlærer eller en «hellig» mann i opprinnelseslandet. Et blikk som for meg sa alt om ikke å få være en del av et lekende barnefellesskap i Norge. Akkurat det var hele inngangen min til feltet da jeg startet ut i 1992: Jenter i Norge som tvangsgiftes, typisk i foreldrenes hjemland, og typisk til mannlige familiemedlemmer. Hennes skikkelse og hennes ansiktsuttrykk – tomt og hardt – brant seg fast i meg for evig.
show more
Post cover
Image courtesy of "Telen"
God 8.mars!

Det har ikke alltid vært bare fred og fordragelighet når 8.mars-komiteene landet rundt setter sine paroler og kamptemaer for toget og dagen.


Alle disse temaene er viktige - også her lokalt i Notodden og Hjartdal. Det har også vært et savn at rettighetene for kvinner med funksjonsnedsettelse skulle løftes høyere på agendaen, og at deres muligheter i arbeidsliv og hverdagsliv skulle være vel så viktig for likestillingskampen som deres medsøstres rett på lik lønn for likt arbeid. Men i år har det ikke vært mulig å overse den kampen kvinner i andre land, som Iran, kjemper på liv og dessverre også død.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagen"
Én av disse kristne kvinnene satser på å rekke et 8. mars-tog

– Uansett mener jeg at man kan feire oss kvinner og løfte frem kvinnesaker hele året, ikke bare på 8.mars. Det sier Alva Helena Porter Ramse (17) som bor i ...


For å lese kommentarene eller selv kommentere saken må du være innlogget på Facebook i samme nettleser som du bruker når du besøker dagen.no. Har du fortsatt problemer kan du skrive til


Post cover
Image courtesy of "Khrono"
8. mars: Kvinnelige akademikere og identitetskritisk kjønnsforskning

Vi inviterer med dette Åmås og Mohn til å bidra med sine innspill til hvordan vi kan sørge for en faglig forankret forskningsdebatt der kvinner og menn ...


I intervjuet med Khrono refererer Åmås til en «tapt generasjon», ikke en generasjon kvinnelige akademikere. 17.42: I innlegget heter det at «Knut Olav Åmås sier til Khrono at en hel generasjon kvinnelige akademikere er tapt for den offentlige debatten» . Biologisk kjønn er av særlig betydning for kvinner grunnet kombinasjonen av undertrykking med utgangspunkt i kjønnsroller og at kvinner er fysisk svakere og med en helt annen og tyngre rolle i reproduksjonen enn menn. Faren fra Twitter representerer mange som ser med uro på det som skjer i skolene og i samfunnet. Biologisk kjønn har betydning for alle og særlig relevans for seksuelle relasjoner og reproduksjon, og for trygghet, verdighet og rettferdighet, som i sport, i fengsler, garderober og på toaletter. Og han er anonym av en grunn: å stille spørsmål om disse temaene er forbundet med fare. Nylig trakk de deler av sitt undervisningsopplegg «Uke 6» tilbake etter at en far slo alarm på Twitter og viste at Sex og politikks skoleopplegg inneholder foruroligende materiale. Forskere fra Norden undersøkte for første gang begrepet «kjønnsidentitet» i lovverk, skole, forvaltning og akademia ut fra et identitetskritisk perspektiv. På den andre siden blir det tross vår innsats ikke oppfølging og debatt, fordi tema kvinner løfter opp har vikeplikt for det som representerer «tidsånden». Fra ikke-forskere og foreldre, derimot, er det stor interesse, og takknemlighet. Det vi derimot har fått, er anonyme brev til våre ledere om at vi er en fare for demokratiet. Men vi er også delvis uenige med Åmås og Mohn.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Overlege Stig Hill tok med datteren i 8. mars-tog

Det er første gang gynekolog Stig Hill går i tog for å protestere. I år kunne han ikke la være.


Tiltak 24: Etablere et brukerutvalg for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv Tiltak 23: Øke helsekompetansen til ulike befolkningsgrupper. Tiltak 1: Etablere en nasjonal komité for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv


Post cover
Image courtesy of "Trønderdebatt"
Hvor mange 8. mars-markeringer må til før patriarkatet faller?

I år er det femti år siden det første 8. mars toget ble arrangert i Trondheim etter krigen. Først i toget gikk fire kvinner fra henholdsvis Trondhjems ...


Mange av parolene i årets 8. Med revolusjonen som de iranske kvinnene har stått i spissen for siden september 2022, avslutter jeg med en parole, født av de iranske kvinnene: «Kvinne, liv, frihet – i hele verden!». Som feminist stiller jeg spørsmålstegn med premissene for fortellingen, som jeg tenker er basert på en patriarkalsk tankegang og historieskriving. mars tog, kunne, med noen få omformuleringer, vært bruk i 8. mars 2023 er jeg glad for at en av hovedparolene i toget er «Feminister for Fred». mars møtene jeg var på, før den andre bølge feminister tok over organiseringen av 8. Én ting jeg tok med meg fra de første 8. Jeg husker ikke, jeg har gått i alle togene i Trondheim, med få unntak. Det var på slike møter at jeg startet feiringen av 8. Det var «pokker ikke nok» med «Jomfrugata» og «Geitveita». 8. Feminalen må også nevnes og anno 2023 foregår det 8.
show more
Post cover
Image courtesy of "Fagforbundet"
Holdt 8. mars-appell til taktfaste trommer

Bodø paradekorps, som består av over 50 damer, innledet markeringen av kvinnedagen på Sykehuskonferansen. Les hele 8. mars-appellen til ...


Kjønnsnøytraliteten i dagens handlingsplaner, strategier, veiledere og evalueringer står i veien for å utvikle treffsikre tiltak som tar høyde for den store forskjellen. Kvinner og menn har ulik biologi, de lever ulike liv, og de rammes ulikt av sykdom. Kvinner tjente gjennomsnittlig 87,9 prosent av menns lønn i 2021. Dagens utvalg, ledet av Christine Meyer, slår fast at vi på de mer enn 20 årene som har gått, ikke har fulgt opp forrige melding. Dette perspektivet må ligge til grunn for å sikre gode helsetjenester for alle, uavhengig av kjønn.» verdenskonferanse om kvinner, som forpliktet regjeringene – også Norges – til å sikre at all politikk skal reflektere integrering av kjønnsperspektivet. Det avgjørende er hvordan vi lever. Bodø paradekorps, som i alt består av over 50 damer, holdt en trommende intro til 8. Det er 346 treff på vold i utredningen, og utvalget mener arbeidet med vold og overgrep er like viktig for kvinners helse som i 1999. At sykehuskonferansen faller sammen med markeringen av 8. mars-markeringen under årets Sykehuskonferanse i Bodø. Utvalget ga uttrykk for at en grunnleggende forutsetning for godt arbeid med kvinners helse og helsetjenester er en verdimessig forankring i likestilling og anerkjennelse av forskjell og likeverd både mellom kvinner og menn, og mellom ulike kvinner.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
8. mars i Stavanger: Redningskvinner og tordentaler

Redningsselskapet stilte med fullt «kvinnskap», og i byparken lød appeller fra, blant andre, ordfører Kari Nessa Nordtun og Romina Zadehkabir fra ...


− Vi er samlet her i kveld for å feire, protestere og endre. Vi er samlet for kvinner i Iran som frykter hijab-politiet, og kvinner i Ukraina som flykter med barn under armen. På kaien møter RA Tarjei Sandnes, som er regionrådgiver i Redningsselskapet i Stavanger. − Jeg hadde lyst på en ny hobby, og så liker jeg action. Hun er én av fire som er de eneste kvinnene i Redningsselskapet i Stavanger − sammen med 61 menn. Dette er en plass hvor vi alle får mestring og ser at vi er gode på hver våre ting og sammen, sier Julie Trommald til Rogalands Avis.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Kvinnedagen: - Håper dette er siste gang vi går i tog for en samtykkelov

Medlem i 8. mars-komiteen i Stavanger, Rødt-politiker Sara Nustad Mauland, håper mange stiller i årets tog onsdag ettermiddag.


Det er problematisk fordi 70 prosent har en frys-reaksjon under voldtekt og stivner til, sier Kråkenes. Én av parolene som mottok flest stemmer er «Den som tier samtykker ikke – ja til en reell samtykkelov». Slik at vi kan få en samtykkelov der begge parter må gi aktivt samtykke, sier Kråkenes. Ifølge Kråkenes er samtykkeloven som nå er på høring ikke ideell. Vi i kvinnebevegelsen har alltid visst at det er store mørketall, sier Mauland. Nå håper vi mange vil bli med oss i toget å heie dette fram. Vi har også hatt sakene om voldtekt og seksuell trakassering i Forsvaret som nylig har kommet fram, sier Mauland. Ifølge dagens lovverk blir ikke overgrep ansett som voldtekt uten at vold, trusler eller bevisstløshet er involvert. Amnesty International har siden 2012 aksjonert for en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. mars-komiteen har åpne møter der de stemmer over hvilke paroler som skal brukes i toget. Mauland mener studien gjør det tydelig at vi fortsatt trenger kvinnekamp. Medlem i 8.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Kun ett 8. mars-tog på kvinnedagen i hele Rogaland

– Det er litt synd med togene som forsvinner, mener likestillingsforsker. Monica Vuyk Høiland på kvinnedagen 8. mars i Byparken, Stavanger. Fra markeringen i ...


Hun synes også det er litt trist at de ikke har et eget tog i Haugesund på kvinnedagen. Målet vårt er å løfte viktige problemstillinger, løfte arrangementet, stå samlet og ta det tilbake i hverdagen, sier hun. Og det blir litt mer aksjonistisk, sånn som vi liker, sier Norheim. Hun synes det er litt synd med togene som forsvinner. Hun mener det er viktig å fortsette å markere kvinnedagen. – Vi har ikke hatt tid rett og slett.
show more
Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
8. mars: Slik investerer kvinner og menn

Publisert 8. mars 2023 kl. 18.34. Lesetid: 1 minutt. Artikkellengde er 47 ord. 08.03.2023 På kvinnedagen ser vi nærmere på hva tallene forteller oss om ...


Daglig leder i Aksje Norge, Kristin Skaug, kommer til studio for å dele tall og innsikt. Publisert 8. 8.