8.mars

 
 
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Overlege Stig Hill tok med datteren i 8. mars-tog

Det er første gang gynekolog Stig Hill går i tog for å protestere. I år kunne han ikke la være.


Tiltak 24: Etablere et brukerutvalg for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv Tiltak 23: Øke helsekompetansen til ulike befolkningsgrupper. Tiltak 1: Etablere en nasjonal komité for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv


Post cover
Image courtesy of "Fagforbundet"
Holdt 8. mars-appell til taktfaste trommer

Bodø paradekorps, som består av over 50 damer, innledet markeringen av kvinnedagen på Sykehuskonferansen. Les hele 8. mars-appellen til ...


Kjønnsnøytraliteten i dagens handlingsplaner, strategier, veiledere og evalueringer står i veien for å utvikle treffsikre tiltak som tar høyde for den store forskjellen. Kvinner og menn har ulik biologi, de lever ulike liv, og de rammes ulikt av sykdom. Kvinner tjente gjennomsnittlig 87,9 prosent av menns lønn i 2021. Dagens utvalg, ledet av Christine Meyer, slår fast at vi på de mer enn 20 årene som har gått, ikke har fulgt opp forrige melding. Dette perspektivet må ligge til grunn for å sikre gode helsetjenester for alle, uavhengig av kjønn.» verdenskonferanse om kvinner, som forpliktet regjeringene – også Norges – til å sikre at all politikk skal reflektere integrering av kjønnsperspektivet. Det avgjørende er hvordan vi lever. Bodø paradekorps, som i alt består av over 50 damer, holdt en trommende intro til 8. Det er 346 treff på vold i utredningen, og utvalget mener arbeidet med vold og overgrep er like viktig for kvinners helse som i 1999. At sykehuskonferansen faller sammen med markeringen av 8. mars-markeringen under årets Sykehuskonferanse i Bodø. Utvalget ga uttrykk for at en grunnleggende forutsetning for godt arbeid med kvinners helse og helsetjenester er en verdimessig forankring i likestilling og anerkjennelse av forskjell og likeverd både mellom kvinner og menn, og mellom ulike kvinner.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Kun ett 8. mars-tog på kvinnedagen i hele Rogaland

– Det er litt synd med togene som forsvinner, mener likestillingsforsker. Monica Vuyk Høiland på kvinnedagen 8. mars i Byparken, Stavanger. Fra markeringen i ...


Hun synes også det er litt trist at de ikke har et eget tog i Haugesund på kvinnedagen. Målet vårt er å løfte viktige problemstillinger, løfte arrangementet, stå samlet og ta det tilbake i hverdagen, sier hun. Og det blir litt mer aksjonistisk, sånn som vi liker, sier Norheim. Hun synes det er litt synd med togene som forsvinner. Hun mener det er viktig å fortsette å markere kvinnedagen. – Vi har ikke hatt tid rett og slett.
show more
Post cover
Image courtesy of "Khrono"
8. mars: Kvinnelige akademikere og identitetskritisk kjønnsforskning

Vi inviterer med dette Åmås og Mohn til å bidra med sine innspill til hvordan vi kan sørge for en faglig forankret forskningsdebatt der kvinner og menn ...


I intervjuet med Khrono refererer Åmås til en «tapt generasjon», ikke en generasjon kvinnelige akademikere. 17.42: I innlegget heter det at «Knut Olav Åmås sier til Khrono at en hel generasjon kvinnelige akademikere er tapt for den offentlige debatten» . Biologisk kjønn er av særlig betydning for kvinner grunnet kombinasjonen av undertrykking med utgangspunkt i kjønnsroller og at kvinner er fysisk svakere og med en helt annen og tyngre rolle i reproduksjonen enn menn. Faren fra Twitter representerer mange som ser med uro på det som skjer i skolene og i samfunnet. Biologisk kjønn har betydning for alle og særlig relevans for seksuelle relasjoner og reproduksjon, og for trygghet, verdighet og rettferdighet, som i sport, i fengsler, garderober og på toaletter. Og han er anonym av en grunn: å stille spørsmål om disse temaene er forbundet med fare. Nylig trakk de deler av sitt undervisningsopplegg «Uke 6» tilbake etter at en far slo alarm på Twitter og viste at Sex og politikks skoleopplegg inneholder foruroligende materiale. Forskere fra Norden undersøkte for første gang begrepet «kjønnsidentitet» i lovverk, skole, forvaltning og akademia ut fra et identitetskritisk perspektiv. På den andre siden blir det tross vår innsats ikke oppfølging og debatt, fordi tema kvinner løfter opp har vikeplikt for det som representerer «tidsånden». Fra ikke-forskere og foreldre, derimot, er det stor interesse, og takknemlighet. Det vi derimot har fått, er anonyme brev til våre ledere om at vi er en fare for demokratiet. Men vi er også delvis uenige med Åmås og Mohn.
show more
Post cover
Image courtesy of "Mitt Kongsvinger"
(+) Trosset kulda for å gå i 8.mars-tog

Årets hovedparole: Ytringsfrihet for alle kvinner! Uten vold, trusler, hets og skam har 8.mars komiteen i Kongsvinger landet på etter mange diskusjoner gjennom ...


Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
8. mars i Stavanger: Redningskvinner og tordentaler

Redningsselskapet stilte med fullt «kvinnskap», og i byparken lød appeller fra, blant andre, ordfører Kari Nessa Nordtun og Romina Zadehkabir fra ...


− Vi er samlet her i kveld for å feire, protestere og endre. Vi er samlet for kvinner i Iran som frykter hijab-politiet, og kvinner i Ukraina som flykter med barn under armen. På kaien møter RA Tarjei Sandnes, som er regionrådgiver i Redningsselskapet i Stavanger. − Jeg hadde lyst på en ny hobby, og så liker jeg action. Hun er én av fire som er de eneste kvinnene i Redningsselskapet i Stavanger − sammen med 61 menn. Dette er en plass hvor vi alle får mestring og ser at vi er gode på hver våre ting og sammen, sier Julie Trommald til Rogalands Avis.
show more
Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
8. mars: Slik investerer kvinner og menn

Publisert 8. mars 2023 kl. 18.34. Lesetid: 1 minutt. Artikkellengde er 47 ord. 08.03.2023 På kvinnedagen ser vi nærmere på hva tallene forteller oss om ...


Daglig leder i Aksje Norge, Kristin Skaug, kommer til studio for å dele tall og innsikt. Publisert 8. 8.