Døden på Oslo s

 
 
Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"
Forslag til høyhus fremlegges og diskuteres enkeltvis. Helheten er fraværende.

I Oslo er behovet overmodent for bedre prosesser og større grad av felles planlegging. Den manglende helhetsvisjonen er uholdbar.


Området rundt Oslo S er et knutepunkt for hele landet. Man bør likevel ha klart for seg at det er en vesentlig forskjell mellom eiendomsutvikling og byutvikling – og at den manglende helheten vi ser nå, kan ende i en langt mindre fungerende fremtid enn vi ønsker oss for byen vi er så glad i. For lille Norge er det fascinerende storbyurbant og samtidig sosialt hardt belastet. Oslo trenger mer bruk av felles planleggingsprosesser for å lykkes med å lage gode helheter, ikke kun diskusjon om enkeltprosjekter! Initiativet for den fremtidige byutviklingen må i større grad ligge hos det offentlige på bekostning av private utviklere. I Bergen og Trondheim fungerer byarkitekten som en slik figur. Byarkitekten bør ha en uavhengig rolle fra Plan- og bygningsetaten (PBE). Slik har folk flest en reell mulighet til å delta i debatten. For å nå disse målene må planmyndighetenes rolle styrkes. tomt og langdryge, utmattende og ekstremt ressurskrevende runder med forhandlinger og debatter rundt de enkeltstående tomtene. Gode og varierte boliger kan man også ønske seg! Eiendomsutviklerne overgår hverandre med høyhusforslag rundt Oslo S.
show more