Dog

2023 - 3 - 8

Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"

Lektor med full ansiennitet og immunitet, dog uten tillegg (Dagsavisen)

Jeg prøver å lære elevene at ting skal være rettferdige – men gjelder ikke dette når lærere skal lønnes?

Jeg vet at jeg kommer til å få tilbakefall. Men da er det jo godt å vite at det snart er et nytt lønnsoppgjør og en ny oppfriskningsdose på trappene. Det er trist å vite at elever skal få opplæring av tilfeldige mennesker som ser på læreryrket som en siste utvei, ikke en framtidsdrøm. Det er trist å vite at de 850 millionene som kommuner og fylkeskommuner sparte på streiken, aldri kommer elevene til gode. Men jeg skal heller ikke lure dem til å tro at de utdanner seg til et yrke som samfunnet er avhengig av og som gir uendelig med gleder. Det kan selvfølgelig skje at politikerne plutselig forstår at det de sier, faktisk også er en realitet. Nå skal jeg ikke ta på meg sensoroppdrag. Jeg skal ikke fortelle studenter om knepene med struktur og klasseledelse, eller gledene ved elever som har skjønt noe eller fått til noe de syntes var uoverkommelig. Jeg skal fortelle meg selv og avdelingsleder at jeg har evigheter nok med mine egne seks undervisningstimer i dag. Jeg skal til og med be om overtid hvis jeg må møte på jobb før og etter timeplanlagt starttidspunkt, eller hvis arbeidsdagen er over ni timer. Det er ikke «en del av pakka» og en selvfølgelighet å gjøre dette uten kompensasjon. Var det virkelig for mye forlangt å spørre om å få følge resten av arbeidslivets lønnsøkning?

Explore the last week