Terje Aasland

2023 - 3 - 11

Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"

Farsen på Fosen må granskes (Finansavisen)

LITE HANDLING: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har hatt ansvaret for en skammelig trenering, mener artikkelforfatteren.

Men det har storsamfunnet akseptert, og det er ingen unnskyldning for overgrepet. Og de må selvsagt få en motpart de kan ha tillit til, som virkelig ønsker å finne gode løsninger. Problemet er at reindriften – i likhet med det meste av norsk landbruk - ikke er lønnsom og dermed heller ikke bærekraftig. Demonstranter, miljøaktivister og venstreradikale politikere vil rive hele anlegget, reist med en byggekostnad på 6 milliarder kroner. Dette begår en stat som ikke har altfor mye å være stolt av fra før i sitt forhold til samene. Det vakte politisk ramaskrik, og mer penger ble lagt i potten.

Explore the last week