Post cover
Image courtesy of "Bergens Tidende"
Debatt: – Woke og kansellering er storm i eit vassglas

(Opent for alle lesarar) «Døme som Rowling, Listhaug, Danby Choi og mange fleire viser at ein slett ikkje blir kansellert for å seia ting som ikkje er woke» ...


Eg kan forstå at det er ubehageleg å bli sagt imot. Kanskje får ein derimot reaksjonar frå folk som er ueinige, men det er vel innanfor den same ytringsfridomen antiwoke folk påstår at dei vil beskytta? Det ser trass alt ikkje særleg bra ut å seia rett ut at det du kjemper for er retten til å diskriminera andre. For mange minoritetar er derimot nokre ytringar del av eit system som trugar deira rett til å leva frie, gode liv. [I essayet ho skreiv](https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-gender-issues/) om tematikken i juni 2020 går Rowling langt i å antyda at transkvinner i kvinnegarderoben er ein fare for ciskvinnerciskvinnerPersoner som identifiserer seg med det samme kjønnet som de er registrert som ved fødsel, i dette tilfelle kvinner. Panikken rundt woke-omgrepet blir godt hjelpt av at dei antiwoke deler døme på «woke-politikk» som har gått for langt. [«biologisk kjønn er ekte»](https://twitter.com/jk_rowling/status/1269389298664701952?lang=en). Om woke koker ned til eit omgrep undertrykte grupper bruker om seg sjølve i kampen mot umyndiggjering, er det ikkje rart at antiwoke folk unngår definisjonar. Det er nok fleire grunnar til at folk som er antiwoke, unngår presise definisjonar. Ikkje lenger treng dei å seia rett ut kva dei meiner om minoritetar. Det er i alle fall ikkje ein ideologi, sjølv om ideologi-merkelappen er veldig hendig når du skal skremma folk. Woke blir på ein måte elefanten i rommet, sjølv om det nettopp er woke det aktuelle innlegget handlar om.
show more
Post cover
Image courtesy of "Document"
Hei, jeg heter Selma, og jeg er woke

Selma Moren deltok i NRK-Debatten som diskuterte Sophie Elise. Ved siden av Moren står bloggeren Kristin Gjelsvik. Foto: Rodrigo Freitas / NTB.


Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
Kommentar: Hei, jeg er woke

Hvis jeg er hysterisk og lett-krenket fordi jeg mener diskriminering eksisterer, da er vi ganske langt ute på viddene. Publisert: Nå nettopp. Unmute video


Èn ting er folk i kommentarfeltet. Det at jeg nevner det her, vil noen mene er enda et eksempel på hvor selvopptatt og følsom jeg er. – Det handler om å si høyt mange unge menn tenker, men få sier.](/nyheter/innenriks/i/JQrz88/jack-chen-20-er-anti-woke?utm_source=inline-teaser&utm_content=kEKEKv)