Bitcoin

 
 
Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
Kraftig opptur for bitcoin – steg til sitt høyeste siden juni

Kryptovalutaen kan se ut til å ha sluppet unna uroen som har preget store deler av markedet etter at nisjebanken SVB og kryptobanken Signature Bank kollapset i ...


Det var også i tråd med forventningene. [viste at prisene i USA har steget](/makro/2023/03/14/7993386/prispresset-avtar-i-usa) med 6,0 prosent det siste året, noe som er den laveste årsveksten siden september 2021. Finansmyndighetene i New Yorks har gått ut og sagt at beslutningen om å stenge Signature Bank ikke hadde «noe med krypto å gjøre», og viste til at det skyldtes problemer med ledelsen.
show more