Erik Jensen

 
 
Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Ragna Lise Vikre om Eirik Jensens fengselsopphold: – Han har hatt det helt jævlig

I en årrekke medvirket han til smugling av 13,9 tonn hasj til Norge sammen med hasjsmugleren Gjermund Cappelen (se faktaboks under). Jensen har hele tiden ...


I nesten hver uke siden juni 2020, da Jensen ble fraktet til Kongsvinger fengsel, har Vikre besøkt og støttet Jensen gå godt hun kunne. – Eirik har hett det helt jævlig i fengsel. Det har vært mange tunge og vanskelige perioder. For Jensen har ikke tiden i fengsel vært enkel. Det var i juni 2020 at han ble dømt til 21 års fengsel for brudd på grov narkotikalovgivning og grov korrupsjon. [Eirik Jensen forteller: Dette er det verste med å være i fengsel](https://www.nettavisen.no/nyheter/eirik-jensen-forteller-dette-er-det-verste-med-a-vare-i-fengsel/s/12-95-3424006462)
show more
Post cover
Image courtesy of "Rana Blad"
Eirik Jensen erklært soningsudyktig – blir midlertidig løslatt

Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen blir midlertidig løslatt av helsemessig årsaker. Han flytter hjem og skal følges opp av krisepsykiatere og lege.


Jensen har siden straffeprosessen mot ham startet for snart ti år siden, nektet straffskyld og ble til dels trodd av juryen i Borgarting lagmannsrett. Den tidligere polititoppen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj. Det handler først og fremst å få ham til å falle til ro og inn i mer normale rutiner, få trent litt og gå turer i skogen, sånne ting, sier Vikre. – Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Den fant ham skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Den tidligere politilederen blir hentet hjem allerede i ettermiddag etter å ha blitt kjent soningsudyktig.
show more
Post cover
Image courtesy of "NRK"
Eirik Jensen løslates fra fengsel

Den tidligere politimannen blir nå løslatt fra Kongsvinger fengsel, der han soner en dom på 21 års fengsel. John Christian Elden.


– Han er veldig redusert. – I utgangspunktet er dette en vedvarende tilstand som gjør at han per definisjon er soningsudyktig. Jensen blir løslatt fordi Kriminalomsorgen mener at helsen hans er for dårlig til at han kan sitte i fengsel. – Nå har han fått et soningsavbrudd for de første seks månedene. I løpet av den perioden så må man ta stilling til hva man kan gjøre fremover. – Vi har siden sommeren jobbet med å få han ut av fengsel.
show more
Post cover
Image courtesy of "TV 2"
Eirik Jensen er løslatt: - Spektakulært

KONGSVINGER (TV 2): Tidligere polititopp Eirik Jensens er stemplet som soningsudyktig og ble mandag kveld løslatt fra fengsel.


– Han er jo en tidligere kollega og jeg har merket på forskjellige intervjuer og avhør at han er ikke seg selv slik som jeg husker. Malden, som ikke selv har vært i kontakt med Jensen. Det var egentlig helt usannsynlig at dette ville skje tatt i betrakting av at han har en dom på 21 år. Det blir så godt å få han hjem. – Dette har vi jobbet for i halvannet år. – Han sa han var glad for at jeg skulle hente ham, og at han selvfølgelig er glad og lettet over utfallet.
show more
Post cover
Image courtesy of "VG Nå"
Eirik Jensen stemplet soningsudyktig: Løslates fra fengsel

Det bekrefter eks-politimannens advokat, John Christian Elden, til VG. – Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig ...


Jeg sover dårlig og sitter på cellen 24 timer i døgnet. juni 2020: Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av store mengder hasj til Norge. Da hadde han sonet om lag seks måneder av dommen på 21 år. Den tidligere politilederen fortalte at han stort sett var på cellen og jobbet med å få straffesaken sin gjenopptatt. I fjor sommer var VG på besøk i fengselet. Enten kan han da søke benådning eller fotlenkesoning i hjemmet for videre soning, sier Elden til VG.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Eirik Jensen forlater Kongsvinger fengsel som fri mann

KONGSVINGER (Nettavisen): – Det er en stor glede for meg å kunne hente Eirik ut av fengselet i dag, sa kjæresten Ragna Lise Vikre da hun kom for å hente ...


I et annen intervju med Avisa Oslo har Jensen selv fortalt om [tunge tider i fengselet og at han slet med å spise og gikk ned mange kilo](https://www.ao.no/eirik-jensen-fra-fengselscellen-har-gatt-ned-ni-kilo-stirrer-i-veggen-og-sliter-med-nattesovnen/s/5-128-1817). Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Han ble pågrepet i en stor politiaksjon i desember 2013. Også Cappelen anket til Høyesterett, men trakk anken i august 2020. [21 års fengsel i juni 2020 for å ha medvirket til omfattende hasjsmugling i en årrekke](https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-dommen-mot-ekspolitimannen-eirik-jensen/s/12-95-3423983649) med hasjsmugleren Gjermund Cappelen. Allerede i juli i fjor sommer leverte han inn begjæring om løslatelse, får Nettavisen opplyst. Cappelen fikk 13 års fengsel etter å ha tilstått og snakket Jensen inn i saken. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. * Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Nettavisen intervjuet Jensen i fjor, og det er en betydelig forskjell på den Jensen vi så i dag, rent fysisk og for cirka åtte måneder siden, sier Nettavisens journalist. Klokken 18.45 kjørte Jensen av gårde, sittende i passasjersetet på kjærestens jeep.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Opplysninger til Nettavisen: Eirik Jensen løslates fra fengsel

Sammen med hasjsmugleren Gjermund Cappelen samarbeidet de om smugling av store mengder hasj til Norge i en årrekke. Jensen ble dømt for medvirkning til ...


– Tiden som er gått siden han kom i fengsel i juni 2020 og hans alder har nok spilt inn. Nettavisen er kjent med at det er blitt diskutert om Jensen skulle løslates med fotlenke. – Det er ingen tvil om at Jensen er soningsudyktig, og da følger det av norsk lov at man ikke kan sitte i fengsel. Vi har prioritert løslatelsen og helsen så langt, men håper nå Jensen kan bli mer aktiv i arbeidet med gjenåpning av straffesaken, skriver Elden til Nettavisen. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Vi har jobbet lenge med dette og det har vært en krevende prosess. – Jeg mener at Kriminalomsorgens beslutning er riktig. Også Cappelen anket til Høyesterett, men trakk anken i august 2020. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.
show more
Post cover
Image courtesy of "Klar Tale"
Eirik Jensen slipper ut av fengsel

Eirik Jensen pleide å jobbe som politi. Han ble dømt for korrupsjon og smugling av narkotika. Nå blir han midlertidig løslatt fra fengsel på grunn av helsa ...


Elden er Jensen sin advokat. Den er viktig for helsa til Jensen, sier Christian Elden til avisa. Nå blir han midlertidig løslatt fra fengsel på grunn av helsa hans.


Post cover
Image courtesy of "dagbladet.no"
Derfor kan Eirik Jensen løslates

Kriminalomsorgen holder kortene tett til brystet om vurderingene bak straffavbruddet til den tidligere polititoppen. Forsker stusser over løslatelsens ...


- De skal også vurdere hvordan allmennheten vil reagere, opp mot hvor inngripende det vil være for ham å ikke få straffavbrudd. Hun tror heller ikke at lavere sikkerhetsnivåer har vært noe alternativ. Det kan tyde på at helsetilstanden hans er ganske dårlig, og at han trenger tid til å bygge seg opp, sier dosent ved Institutt for kriminalomsorgsstudier, Birgitte Langset Storvik, til Dagbladet. Jeg har ikke hode til å være i fellesskap med andre. Han har ikke deltatt på fellesaktiviteter, takket nei til lufting og sittet isolert på cella i Kongsvinger fengsel. Storvik konstaterer at det i denne saken ikke er aktuelt med hjemmesoning. Jeg har ikke motivasjon. Hovedregelen er at avbrudd gis i en periode på inntil fire uker, med mulighet for forlengelse. - Det er ikke grunn til å anta at han vil unndra seg straffegjennomføringen ved å utebli etter avbruddet. - Det er ikke grunn til å anta at han vil bryte forutsetninger og avbruddsvilkår eller misbruke avbruddet på annet måte. - Det er ikke grunn til å anta at han vil begå ny straffbar handling under avbruddet. Derfor blir jeg på cella med døra låst, sa Jensen til
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Eirik Jensen løslates midlertidig – erklært soningsudyktig av helsegrunner

Den narkotika- og korrupsjonsdømte tidligere polititoppen Eirik Jensen løslates midlertidig fra fengsel. Han er soningsudyktig på grunn av sviktende helse.


Det handler først og fremst å få ham til å falle til ro og inn i mer normale rutiner. Borgarting lagmannsrett fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge. Få trent litt og gå turer i skogen, sånne ting, sier Vikre.


Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Eirik Jensen er ute av Kongsvinger fengsel

Eirik Jensen forlot Kongsvinger fengsel i 18.45-tiden mandag kveld. Han ville ikke si noe til pressen da han ble kjørt ut av sin kjæreste Ragna Lise Vikre.


[Trine dro hjem til Norge da hun fikk kreft. Jensens anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet senhøsten 2020. – Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Den tidligere polititoppen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj. [ – Jeg er veldig glad for å hente Eirik her i dag.
show more
Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"
Eirik Jensen er sluppet ut fra fengsel: Kan få innvilget soning med fotlenke

Den tidligere polititoppen ble dømt til lovens strengeste straff i 2020. Nå er han vurdert som midlertidig soningsudyktig. Like før klokken 19 forlot han ...


Hvis ikke er alternativet å be om benådning, sier han. Han ble dømt til 21 års fengsel. Nå er han vurdert som midlertidig soningsudyktig. Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld, men anken ble avvist av Høyesterett i november samme år. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. Det skal blant annet ha blitt vurdert om det finnes andre måter å gjennomføre straffen på. - Vi har vært og hentet en pizza, så den skal vi spise. – Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Han sier det skal mye til for å bli erklært soningsudyktig av helsemessige årsaker. Like før klokken 19 forlot han fengselet. Og så skal vi fore bikkja. – Han er soningsudyktig.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Spesialenheten ble ikke varslet om løslatelsen av Eirik Jensen

Det bekrefter assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker overfor Dagbladet og Aftenposten. Kleppe var en av aktorene i ...


Eirik Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj. Kleppe var en av aktorene i straffesaken mot Jensen. Soningsavbruddet vil i første omgang vare i seks måneder.


Post cover
Image courtesy of "dagbladet.no"
Eirik Jensen løslates: - Hatt det jævlig

Advokat John Christian Elden sier til Dagbladet at han og advokat Farid Bouras har jobbet med å få løslatelsen i havn de siste seks månedene. - Dette er en klok ...


- Han er veldig redusert. Det jeg kan bidra med er å prøve å få han på beina psykisk og fysisk. I første omgang vil løslatelsen vare i seks måneder, som et såkalt straffavbrudd.


Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"
Eirik Jensen er sluppet ut fra fengsel: Kan få innvilget soning med fotlenke

Den tidligere polititoppen ble dømt til lovens strengeste straff i 2020. Nå er han vurdert som midlertidig soningsudyktig.


Han ble dømt til 21 års fengsel. – Han skal hjem til meg. Nå er han vurdert som midlertidig soningsudyktig. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. Hvis ikke er alternativet å be om benådning, sier han. – Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet.
show more