Signature Bank

2023 - 3 - 13

Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"

Oljeprisen faller brått (Nettavisen)

Hovedindeksen på Oslo Børs hadde først en liten oppgang, før den falt 2,3 prosent etter en drøy time. Markedene verden over preges av bankkollapsen i USA.

DNB er ganske forskjellig fra SVB-banken. Oljeprisen er også nede. Johannesen kaller det en følgefeil, som smitter over på Oslo Børs. Det vil si at det forplanter seg en usikkerhet. Oljeprisen har gjennom børsdagen falt, men er i skrivende stund ned nær fem dollar for dagen. Frykten er at det skal begynne å trekkes penger ut av banker.

Post cover
Image courtesy of "E24"

Bankkollapsen i USA: Oljefondet har tapt milliardbeløp (E24)

Aksjonærene er hardt rammet av at amerikanske banker har gått over ende. Det norske Oljefondet har investert milliarder av kroner i Silicon Valley Bank.

Men aksjonærene og enkelte usikrede kreditorer har tapt alt. Det viste seg å føre til milliardtap da rentene gikk opp og kapitalmarkedet tørket inn for teknologiselskaper. Det hele endte med at myndighetene tok over banken. Per utgangen av 2021 var verdien til Oljefondets eierskap på nesten 3 milliarder kroner i SVB Financial Group, 1,6 milliarder kroner i Signature Bank og 79,6 millioner kroner i Silvergate. Oljefondet opplyser at det ved utgangen av onsdag i forrige uke hadde 1,7 milliarder kroner investert i aksjer og 1,1 milliarder kroner investert i obligasjonerobligasjonerrentepapirer, i dette tilfellet penger Oljefondet har lånt til banken i Silicon Valley Banks morselskap SVB Financial Group. onsdag i forrige uke 0,4 millioner kroner i aksjer i Signature bank, og 16 millioner kroner i aksjer i Silvergate.

Post cover
Image courtesy of "Dagens Næringsliv"

Wall Street vingler: First Republic Bank faller 66 prosent (Dagens Næringsliv)

I førhandelen falt en rekke mindre banker, men ved børsåpning dras også storbankene ned fra start.

Kapitalforvalteren er også femte største eier i First Republic Bank og den sjette største aksjonæren i Signature Bank. En rekke andre amerikanske bank- og finansaksjer falt tungt i førhandelen, og fortsetter fallet etter børsåpning: Etter det massive kursfallet i forrige uke, og den påfølgende kollapsen, har eierposten blir radert vekk. I førhandelen falt First Republic hele 60 prosent, etter å ha falt 33 prosent forrige uke. I forbindelse med lanseringen av krisetiltakene ble det søndag kveld kjent at New York-banken Signature Bank også er satt under offentlig administrasjon. First Republic Bank ledet an et bredt fall for amerikanske bankaksjer mandag, etter kollapsen i Silicon Valley Bank og krisemanøveren fra amerikanske myndigheter.

Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"

Video: Investeringsdirektør om Fed: – Vi må ikke glemme hvorfor ... (Finansavisen)

Silicon Valley Bank og Signature Bank er begge tatt over av myndighetene i USA. Vil det føre til at Federal Reserve setter renteøkningene sine på vent?

– Renteøkningene er egentlig ganske positivt for bankene, minner investeringsdirektøren oss om. Vi spør investeringsdirektør Leif-Rune Husebye Rein i Nordea Liv som er gjest i Børsmoregn sammen med aksjekommentator Karl Johan Molnes. Silicon Valley Bank og Signature Bank er begge tatt over av myndighetene i USA.

Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"

Video: Bankanalytiker: Slik rammes norske banker av USA-kollapsene (Finansavisen)

Vi snakker med bankanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets om hvilken effekt kollapsene av Silicon Valley Bank og Signature Bank har på norske og nordiske ...

mars 2023 klokken 13.33 mars 2023 kl. Publisert 13.

Bankkollaps i USA gir kraftig børsfall (NRK)

USAs president Joe Biden sier at det amerikanske banksystemet er sikkert. Men han vil ble Kongressen om å skjerpe reglene for landets banker.

Det er uklart på en dag som dette, sier Hov. Det er veldig mye penger, og en potensielt skummel greie på sikt, sier Eitzen. – Europeiske banker er mye strengere regulert enn amerikanske banker. Det skyldes utelukkende forholdene i finansmarkedet nå, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til NRK. Norske myndigheter vil gjøre det som er nødvendig for å sikre den finansielle stabiliteten, sier han. De har usikrede verdier, og markedet ser etter det samme hos andre banker, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. – Det er viktig å følge godt med på utviklingen nå. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Likevel melder Reuters at aksjekursene i amerikanske banker i dag faller med mellom to og 7 prosent. største bank, Silicon Valley Bank, gikk tom for penger i ekspressfart i forrige uke. Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Disse har falt mye i verdi det siste året fordi den amerikanske sentralbanken har satt opp styringsrenten.

Explore the last week