Petoro

 
 
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Ferske tall: Petoro tjente fem ganger mer enn vanlig til staten

Petoro leverte 528 milliarder kroner til staten i 2022, over fem ganger så mye som i et normalår.


Sm3) per dag, som er en økning på syv prosent sammenlignet med forrige år. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,5, som representerer en forbedring fra 0,7 i 2021. Personskadefrekvensen var 3,9, om lag på samme nivå som i 2021. I tillegg er de med på tre av fire utvidelser av eksisterende PUD, samt ett elektrifiseringsprosjekt. – Tillit, åpenhet og dialog er en forutsetning for at vi sammen skal kunne løse de energiutfordringene vi står overfor i dag; trygg, sikker og tilgjengelig energi for alle, samtidig som vi omstiller oss til en bærekraftig fremtid. Gassleveransene fra norsk sokkel økte med åtte prosent i 2022.
show more
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Rekordhøy oljepengestrøm fra Petoro i 2022: Bidro med 528 milliarder til statskassen

Kontantstrømmen fra statlige Petoro er nesten tre ganger så høy som forrige rekord fra 2021. Det skyldes høye priser som følge av Ukraina-krigen og ...


Disse inntektene blir teoretisk sett sluset inn i Oljefondet før regjeringen forsyner seg med det den trenger av oljepenger til å få statsbudsjettet til å gå opp. Selskapet deltar i 13 utbygginger, fire utvidelser av eksisterende felt og ett elektrifiseringsprosjekt. Det tilsvarer nesten en tredobling av forrige rekord på 186 milliarder kroner, som ble satt i 2021. Selskapet er satt til å forvalte statens eierskap i feltene på norsk sokkel. Det utgjør over en fjerdedel av Norges totale olje- og gassproduksjon. Det helstatlige oljeselskapet Petoro bidro i 2022 med en netto kontantstrøm på hele 528 milliarder kroner gjennom året, et rekordbeløp med god margin.
show more
Post cover
Image courtesy of "NTB Kommunikasjon"
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 | Petoro AS

Petoro leverte 528 milliarder kroner til staten i 2022, over fem ganger så mye som i et normalår. Energiprisene er rekordhøye som et resultat av ...


Petoro leverte rekordhøye 113 milliarder kroner i kontantstrøm til staten fra SDØE-porteføljen i første kvartal 2022. Dette er 87 milliarder mer enn i første kvartal 2021. Petoro har levert en netto kontantstrøm på 234 milliarder kroner per andre kvartal 2022, 48 milliarder mer enn resultatet for hele rekordåret 2021. Petoro har levert en netto kontantstrøm på 402 milliarder kroner per tredje kvartal 2022. Netto kontantstrøm for andre kvartal isolert var på 121 milliarder kroner. Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,5, som representerer en forbedring fra 0,7 i 2021. Sm3) per dag, som er en økning på syv prosent sammenlignet med forrige år. Personskadefrekvensen var 3,9, om lag på samme nivå som i 2021. I tillegg er vi med på tre av fire utvidelser av eksisterende PUD, samt ett elektrifiseringsprosjekt. - Norsk olje og gass har en unik konkurranseposisjon som Petoro kontinuerlig jobber for å styrke.
show more
Post cover
Image courtesy of "Tu.no"
Fem ganger så høy inntjening som normalt fra statens olje- og gass-eierskap

Rekordhøye energipriser i fjor ga staten fem ganger så store inntekter fra det direkte engasjementet olje- og gassektoren som normalt.


Total produksjon var drøyt 1 million fat oljeekvivalenter per dag, 17.000 flere enn i 2021. Energiprisene er rekordhøye som et resultat av Ukraina-krigen, en krig som vil prege det geopolitiske bildet i lang tid. Gassprisen var i fjor 2,5 ganger så høy som gjennomsnittsprisen i 2021 – 11,95 kroner per standard kubikkmeter.
show more
Post cover
Image courtesy of "Aftenbladet.no"
Kragseth: - Vil ikke ha høye olje-inntekter for enhver pris

Petoro spyttet i 2022 fem ganger mer penger i statskassen enn i et normalår. – Vil gjerne at butikken skal gå bra, men ikke for enhver pris, ...


Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
FA TV: Petoro-sjefens hårete gassmål, Facebook-kutt og ferske inflasjonstall

Statens eget oljeselskap Petoro sendte en enda større sjekk til statskassen i fjor enn Equinor. Vi snakker med toppsjef Kristin Kragseth om markedet, ...


Statens eget oljeselskap Petoro sendte en enda større sjekk til statskassen i fjor enn Equinor. Det blir også mer om de ferske amerikanske inflasjonstallene, markedsutviklingen etter bankkollapsene, de nye kuttene i Facebook og Forsvarets bestilling av nye amerikanske helikoptre til 12 milliarder. Vi snakker med toppsjef Kristin Kragseth om markedet, kostnadsveksten i bransjen og hvor mye gass Norge kan levere til et importavhengig og presset Europa i år.
show more
Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
Petoro leverte rekordhøye 528 milliarder kroner til staten i 2022

Norge dekker nå 30 prosent av Europas gassbehov, ifølge Petoro.


Petoro er med på fem av 13 nye utbyggingsplaner (PUD) som er innlevert i 2022. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll, et fullt produksjonsår for Martin Linge og oppstart av produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Rekordhøye energipriser som følge av krigen i Ukraina preget fjoråret.
show more
Post cover
Image courtesy of "E24"
Rekordår for Petoro: Leverte 528 milliarder kroner til staten

Høye priser bidro til at Petoro overførte fem ganger mer til staten enn i et normalt år. Petoros toppsjef Kristin Kragseth. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger ...


Petoros toppsjef Kristin Kragseth fikk en skattbar lønn på 4,93 millioner kroner i fjor, ifølge årsrapporten. Svakere krone bidro også, slik at oljeprisen i kroner ble på 988 kroner per fat, opp fra 603 kroner fatet. Prisene på olje og gass har vært høye etter Ukraina-krigen, og spesielt gassprisene steg kraftig i fjor.
show more