Når kommer skatteoppgjøret

2023 - 3 - 15

Er du dagpendler? Husk at reisefradraget har økt betydelig (Regjeringen.no)

Regjeringen har økt reisefradraget betydelig. Merk deg dette når skattemeldingen fra Skatteetaten kommer. Det kan lønne seg.

Skatteetaten har, både på nettsiden og inne i skattemeldingen, en egen veileder som hjelper deg til å finne ut hvor mye du kan kreve i fradrag for arbeidsreiser. I 2022 økte regjeringen reisefradraget betydelig. Det presiseres at reisefradraget er oppgitt i nominelle kroner. ’Dette vil gjøre at de som har lang reisevei til og fra jobb, skal få lavere skatt når de skal levere sin skattemelding i løpet av våren, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Regjeringen har nemlig økt reisefradraget for 2022 betydelig. Så dette må du selv passe på å fylle ut hvis det er aktuelt for deg, slik at du nyter godt av det økte fradraget når skatteoppgjøret kommer senere.

Explore the last week