Kvener i Norge

2023 - 3 - 16

Post cover
Image courtesy of "VG Nå"

Hva er forskjellen på kvener og samer? (VG Nå)

I dag - 16. mars - er det Kvenfolkets dag. Da er det greit å vite litt mer om de ulike gruppene i Nord-Norge. Forskjell på urfolk og minoritet. Dette er de ...

Det største samiske språket er nordsamisk og er det samiske språket som er mest brukt i Tromsø. Det er flyttsamer. Sjøsamer, det er den typiske fiskerbonden. Det er vesentlig for at samene skal kunne bevare sin kultur at de får muligheten til å bevare tilknytningen til landområdene.» Da er det greit å vite litt mer om de ulike gruppene i Nord-Norge. Det skal skyldes kriger, uår og befolkningsvekst. Man har hatt skogsrydding og gårdsrydding. Ifølge Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ble deler av områdene mellom Norge, Sverige, Finland og Russland regnet som fellesområder før grensene ble satt. Dette er forskjellene. Hva er egentlig en sjøsame? Du er altså ikke alene hvis du vet lite om Norges minoritetsgrupper. I dag - 16.

Explore the last week