ICC

2023 - 3 - 17

Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"

ICC har utstedt arrestordre på Vladimir Putin (Dagsavisen)

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud. Kreml kaller det meningsløst.

Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen bygger på. [

Post cover
Image courtesy of "Bergensavisen"

ICC utsteder arrestordre på Putin (Bergensavisen)

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utsteder arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud. Kreml kaller det meningsløst.

Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen bygger på. ICCs president Piotr Hofmanski understreker at det nå er opp til verdenssamfunnet å følge opp arrestordren og foreta pågripelser, noe domstolen ikke har mulighet til å gjøre. ICC har myndighet til å straffeforfølge krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, men domstolen har ifølge henne ikke juridisk myndighet overfor russiske statsborgere.

Den internasjonale straffedomstolen med arrestordre på Putin ... (NRK)

Fredag utstedte den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre ​​på Russlands president Vladimir Putin.

Dette er en historisk avgjørelse for Ukraina og hele folkerettssystemet, skrev Kostin. – Hvis Putin reiser til land som er medlem av domstolen, er de forpliktet til å arrestere og sende ham til Haag, sier Lohne og fortsetter: – Verden har fått et signal om at det russiske regimet er kriminelle og at lederne vil bli holdt ansvarlig. – Det enkle svaret er et regimeskifte og at noen andre sitter på makten i Russland. – Hva må til for å få Putin til Haag? – Fordi det er begått krigsforbrytelser i Ukraina.

Post cover
Image courtesy of "VG Nå"

Anklager Putin for barnebortføring (VG Nå)

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin.

– Dette er en stor dag for de mange ofrene av kriminalitet begått av russiske styrker i Ukraina siden 2014. Ifølge Zelenska skal de har prøvd å få informasjon om hva som har skjedd med barna, men at Russland er tause. Bortføring av barn skjer til tross for alle internasjonale konvensjoner som skal beskytte barn. Kildene har ikke fullmakt til å uttale seg offentlig om sakene. – Det er en forferdelig tragedie. Fem saker er henlagt fordi de etterlyste døde. ICC har opp gjennom årene utstedt arrestordre på 38 personer, skriver NTB. – Dette er en historisk beslutning for Ukraina og for det internasjonale rettssystemet, sier han. – Det er rimelig grunnlag for å tro at begge de mistenkte bærer et ansvar for krigsforbrytelsen det er å ulovlig deportere folk og den ulovlige overføringen av folk fra okkuperte områder i Ukraina til Den russiske føderasjon, Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre arrestordre En arrestordre er en kjennelse som autoriserer pågripelse og forvaring av en person.på Russlands president Vladimir Putin og Maria Lvova-Belova, som er Russlands kommissær for barnerettigheter. [The New York Times ](https://www.nytimes.com/live/2023/03/17/world/russia-ukraine-news/the-international-criminal-court-issues-an-arrest-warrant-for-putin?smid=url-share)skriver at sannsynligheten for en rettssak mens Putin sitter ved makten fremstår smal, da ICC ikke kan behandle anklager mot noen som ikke er til stede. I en pressemelding fra ICC viser de til anklager mot Putin om at han skal ha deltatt i den ulovlige deportasjonen av barn fra okkuperte områder av Ukraina til Russland.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utsteder arrestordre på ... (Aftenbladet.no)

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utsteder arrestordre på Russlands president. Saken oppdateres. NTB. Publisert: Publisert: Nå nettopp.

Arrestordre på Putin (Dagbladet.no)

Den internasjonale straffedomstolen ICC utsteder arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og hans barneombud Maria Lvova-Belova.

- Dette er en viktig avgjørelse for internasjonal rettferd og for det ukrainske folk. - Når det gjelder personer som henne, blir de nok vanskelig å få tak i – hun vil nok ikke reise ut av Russland med det første, særlig ikke til land som har ratifisert Roma-vedtektene. Det er et første steg i å holde Russland ansvarlig for de grusomhetene og overgrepene som er begått i Ukraina.

Den internasjonale straffedomstolen utsteder arrestordre på Putin (Nettavisen)

ICC utsteder i tillegg arrestordre på Russlands barneombud Maria Lvova-Belova. ICC anklager Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i ...

Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen bygger på. – Med disse arrestordrene har ICC gjort Putin til en ettersøkt mann og har tatt det første steget for å få en slutt på straffefriheten som har oppmuntret gjerningsmennene i Russlands krig mot Ukraina altfor lenge, heter det videre. – Dette er en stor dag for alle ofrene for forbrytelser begått av russiske styrker i Ukraina siden 2014, heter det i en uttalelse fra menneskerettsorganisasjonen. – Det er grunn til å tro at Putin har et individuelt ansvar for disse forbrytelsene, heter det i domstolens begrunnelse. Arrestordren på Putin er bare den første av flere, understreker Khan, som opplyser at ICC etterforsker flere andre saker i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina. – Dette er en historisk beslutning for Ukraina og for det internasjonale rettssystemet, sier han.

Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"

Arrestordre mot Putin overrasker: – Kanskje det viktigste siden andre ... (Aftenposten)

Nå blir det umulig for Russlands president å reise til Norge eller 122 andre land uten å bli arrestert. – Han er brått blitt en internasjonal paria, ...

Krigsfanger er blitt voldtatt og torturert. Kulturminner er blitt ødelagt og millioner av mennesker sendt på flukt. Sivile er blitt bombet i hjemmene sine og drept på vilkårlig vis i gatene.

Den internasjonale straffedomstolen med arrestordre på Putin (NRK)

Den russiske presidenten Vladimir Putin under ein nettkonferanse i november. Den russiske presidenten Vladimir Putin blir anklaget for krigsforbrytelser av den ...

Dette er en historisk avgjørelse for Ukraina og hele folkerettssystemet, skrev Kostin. Han er sjefanklager for den internasjonale straffedomstolen. – Hvis Putin reiser til land som er medlem av domstolen, er de forpliktet til å arrestere og sende ham til Haag, sier Lohne og fortsetter: – Det enkle svaret er et regimeskifte og at noen andre sitter på makten i Russland. – Hva må til for å få Putin til Haag? – Fordi det er begått krigsforbrytelser i Ukraina.

Post cover
Image courtesy of "Thred"

ICC utsteder arrestordre på Vladimir Putin på grunn av ... (Thred)

Litt over ett år har gått siden Russland første gang invaderte Ukraina. Nå har Den internasjonale straffedomstolen utstedt en arrestordre på Vladimir Putin ...

Russiske tjenestemenn uttalte at landet ikke anerkjenner jurisdiksjonen til Den internasjonale straffedomstolen, som ligger i Haag. Russland er ikke part i Roma-vedtektene til ICC og har ingen forpliktelser under den.' Nå har Den internasjonale straffedomstolen utstedt en arrestordre på Vladimir Putin for hans påståtte krigsforbrytelser.

Explore the last week