Trygve Slagsvold Vedum

 
 
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Vedum om lakseskatten: – Vil stå seg over tid

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er sikker på at lakseskatten blir innført, og at Høyre ikke vil fjerne den om de skulle komme i regjering.


Det skaper en politisk risiko som er helt unødvendig i et land som Norge, skriver han i en kommentar til DN. – Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker å få utredet de alternative modellene som næringen selv har pekt på, særlig forslaget om en inntektsgradert produksjonsavgift. Orten tilbakeviser Pollestads påstand om at Solberg forsøkte å innføre skatten i sin tid, men sier at det kun var snakk om å motta en offentlig utredning hvor et faglig utvalg foreslo det. – Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen, men til syvende og sist er det slik at hvis det går kjempebra i næringen, blir provenyet høyere og næringen tjener mer. – Det er viktig for å sikre forutsigbarhet og for at ordninger skal kunne stå seg over tid. Jeg tenker at vi skal være åpne, og det skal være en prosess i komiteen og høring, sier Pollestad. Jeg tror at dette er en skatt som Høyre ikke vil oppheve hvis de vinner valget en gang i fremtiden, så de bør ha en interesse av å være med å påvirke prosessen. En kan ikke ha en skatt som sier at en skal ha det og det provenyet i alle år fremover. Næringen selv sier at et skattenivå på 15 prosent er tilstrekkelig for å få inn 4 milliarder kroner. Når i mars det kommer, vil han ikke være presis på. Det kommer ikke til å bli fjernet igjen. Skatten som skal tre i kraft med virkning fra 1.
show more